×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Nye minstepriser

Norges Råfisklag har fastsatt nye minstepriser for torsk, sei, hyse og rognkjeks. De nye prisene gjelder fra mandag av.

Prisnedgang for seien.

 Dynamisk minstepris torsk

 

29.04-12.05

13.05-26.05

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Torsk over 6,0 kg

26,25

26,25

Torsk 2,5-6,0 kg

25,25

25,25

Torsk 1,0-2,5 kg

24,00

24,00

Torsk under 1,0 kg

21,25

21,25

     

Rund

   

Torsk over 9,0 kg

17,20

17,20

Torsk 3,7-9,0 kg

16,53

16,53

Torsk 1,5-3,7 kg

15,70

15,70

Torsk under 1,5 kg 

13,87

13,87

     

Levendetorsk

   

Levendetorsk levert samfengt

20,53

20,53

Levendetorsk minst 2 kg

22,53

22,53

Levendetorsk 1-2 kg

15,53

15,53

Levendetorsk under 1 kg

12,03

12,03

Dynamisk minstepris rognkjeks

 

29.04-12.05

13.05-26.05

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Rogn av rognkjeks, utilvirket*

64,00

63,00

Rognkjeks, rund

13,00

13,00

Dynamisk minstepris sei

 

29.04-12.05

13.05-26.05

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Sei over 2,3 kg

9,60

9,20

Sei 1,2-2,3 kg

8,60

8,20

Sei under 1,2 kg

6,50

6,10

     

Sløyd med hode

   

Sei over 2,6+kg

8,53

8,18

Sei 1,3-2,6 kg

7,65

7,29

Sei under 1,3 kg

5,78

5,42

     

Rund

   

Sei over 3,1 kg

6,81

6,51

Sei 1,6-3,1 kg

6,07

5,77

Sei under 1,6 kg*

4,31

4,02

Dynamisk minstepris hyse

 

29.04-12.05

13.05-26.05

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Hyse over 0,8 kg, snørefanget

16,00

14,75

Hyse over 0,8 kg

12,25

11,00

Hyse under 0,8 kg

9,00

7,00

     

Sløyd med hode

   

Hyse over 0,98 kg, snørefanget

13,02

12,01

Hyse over 0,98 kg

9,97

8,95

Hyse under 0,98 kg

7,33

5,70

     

Rund

   

Hyse over 1,1 kg, snørefanget

11,13

10,24

Hyse over 1,1 kg

8,45

7,56

Hyse 0,9-1,1 kg

6,13

4,70

På forsiden nå