×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Nye minstepriser

Norges Råfisklag melder om justeringer i minsteprisene for hvitfisk og skalldyr.

Justeringer på minsteprisene for flere fiskeslag.

Det melder laget på sine nettsider.

Dynamisk minstepris kongekrabbe

 

08.06-05.07

06.07-09.08

Premium kongekrabbe størrelse:

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Hannkrabbe over 3,2 kg

190,00

191,00

Hannkrabbe 2,2-3,2 kg

185,00

186,00

Hannkrabbe 1,6-2,2 kg

140,00

141,00

Dynamisk minstepris torsk

 

22.06-05.07

06.07-23.08

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Torsk over 6,0 kg

27,25

27,00

Torsk 2,5-6,0 kg

25,25

25,00

Torsk 1,0-2,5 kg

24,00

23,75

Torsk under 1,0 kg

21,25

21,00

     

Rund

   

Torsk over 9,0 kg

18,17

18,00

Torsk 3,7-9,0 kg

16,83

16,67

Torsk 1,5-3,7 kg

16,00

15,83

Torsk under 1,5 kg 

14,17

14,00

     

Levendetorsk

   

Levendetorsk levert samfengt

20,83

20,67

Levendetorsk minst 2 kg

22,83

22,67

Levendetorsk 1-2 kg

15,83

15,67

Levendetorsk under 1 kg

12,33

12,17

Dynamisk minstepris sei

 

22.06-05.07

06.07-23.08

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Sei over 2,3 kg

9,80

9,70

Sei 1,2-2,3 kg

8,80

8,70

Sei under 1,2 kg**

7,15**

7,15**

     

Sløyd med hode

   

Sei over 2,6+kg

8,71

8,62

Sei 1,3-2,6 kg7,97

7,82

7,73

Sei under 1,3 kg**

6,36**

6,36**

     

Rund *

   

Sei over 3,1 kg

6,96

6,89

Sei 1,6-3,1 kg

6,22

6,14

Sei under 1,6 kg**

5,00**

5,00**

     
     

* Pris rund sei er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,35 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

**Norges Råfisklag og industrien er enig om å ta ut minste vektklasse for sei fra den dynamiske minsteprismodellen. Minsteprisene for nevnte kategori vil derfor stå uendret for omsetning fra og med 25. april 2020 inntil videre, men ikke utover 31. oktober 2020.

Dynamisk minstepris rognkjeks

 

08.06-21.06

22.06-inntil videre**

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Rogn av rognkjeks, utilvirket*

65,00

60,00

Rognkjeks, rund

13,00

12,00

*Levert rogn måles i kg. Pris på rognkjeksrogn gjelder for rogn hvor vann er frasilt. Fisker som sløyer på sjøen må sørge for at rognen legges til forsvarlig avsiling i minimum 20 minutter før levering. Når sløying foregår på land bestemmes rognvekten etter avsiling av vann i 20 minutter.

**Rognkjeksfisket 2020 er over og det utføres beregning når det igjen leveres fangst.

Dynamisk minstepris hyse

 

09.03-19.03

**20.03 - inntil videre

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Hyse over 0,8 kg, krokfanget

16,50

12,00

Hyse over 0,8 kg

12,75

7,25

Hyse under 0,8 kg

8,75

4,25

     

Sløyd med hode

   

Hyse over 0,98 kg, krokfanget

13,43

9,77

Hyse over 0,98 kg

10,38

5,90

Hyse under 0,98 kg

7,12

3,46

     

Rund *

   

Hyse over 1,1 kg, krokfanget

11,49

8,27

Hyse over 1,1 kg

8,81

4,88

Hyse 0,9-1,1 kg

5,95

2,74

     
     

* Pris rund hyse er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,40 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

** Den dynamiske minsteprisen for hyse er suspendert fra og med 20. mars 2020 og inntil videre,

På forsiden nå