×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Nye priser fra mandag

Hyseprisene økes fra og med mandag.

Hyseprisene settes opp fra og med mandag.

Mens hyseprisene går opp 75 øre kiloet er det uendret for torsk og sei mens prisen på kongekrabben reduseres. Her er de dynamiske minsteprisene fra Norges Råfisklag som gjelder fra og med 8. juli:

**Hyse går opp 75 øre til 14,50 kr (for størrelse over 0,8 kg, snørefanget).
**Torsk uendret kr 25,25 (for størrelse 2,5-6 kg).
**Sei uendret kr 9,20 kr (for størrelse over 2,3 kg).
**Kongekrabbe ned 1 krone til 171,00 kr (for størrelse over 3,2 kg)

Årsaken til prisoppgangen for hyse er en økning i eksportprisen for fersk hyse. Når det gjelder prisnedgangen for kongekrabbe, så er årsaken en reduksjon i eksportprisen for levende krabbe. 

Prisene for torsk, hyse og sei gjelder hele sommeren og frem til 25. august. Prisene for kongekrabbe gjelder frem til 4. august.

Dynamisk minstepris hyse

 

24.06-07.07

08.07-25.08

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Hyse over 0,8 kg, snørefanget

13,75

14,50

Hyse over 0,8 kg

10,00

10,75

Hyse under 0,8 kg

6,00

6,75

     

Sløyd med hode

   

Hyse over 0,98 kg, snørefanget

11,19

11,80

Hyse over 0,98 kg

8,14

8,75

Hyse under 0,98 kg

4,88

5,49

     

Rund

   

Hyse over 1,1 kg, snørefanget

9,52

10,06

Hyse over 1,1 kg

6,84

7,38

Hyse 0,9-1,1 kg

3,99

4,52

Dynamisk minstepris torsk

 

24.06-07.07

08.07-25.08

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Torsk over 6,0 kg

26,25 

26,25

Torsk 2,5-6,0 kg

25,25 

25,25

Torsk 1,0-2,5 kg

24,00 

24,00

Torsk under 1,0 kg

21,25

21,25

     

Rund

   

Torsk over 9,0 kg

17,20

17,20

Torsk 3,7-9,0 kg

16,53 

16,53

Torsk 1,5-3,7 kg

15,70 

15,70

Torsk under 1,5 kg 

13,87

13,87

     

Levendetorsk

   

Levendetorsk levert samfengt

20,53 

20,53

Levendetorsk minst 2 kg

22,53

22,53

Levendetorsk 1-2 kg

15,53 

15,53

Levendetorsk under 1 kg

12,03 

12,03

Dynamisk minstepris sei

 

24.06-07.07

08.07-25.08

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Sei over 2,3 kg

9,20

9,20

Sei 1,2-2,3 kg

8,20

8,20

Sei under 1,2 kg

6,50

6,50

     

Sløyd med hode

   

Sei over 2,6+kg

8,18

8,18

Sei 1,3-2,6 kg

7,29

7,29

Sei under 1,3 kg

5,78

5,78

     

Rund

   

Sei over 3,1 kg

6,51

6,51

Sei 1,6-3,1 kg

5,77

5,77

Sei under 1,6 kg

4,51

4,51

Dynamisk minstepris kongekrabbe

 

10.06-07.07

08.07-04.08

Premium kongekrabbe størrelse:

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Hannkrabbe over 3,2 kg

172,00

171,00

Hannkrabbe 2,2-3,2 kg

167,00

166,00

Hannkrabbe 1,6-2,2 kg

122,00

121,00

Dynamisk minstepris rognkjeks

 

10.06-23.06

24.06 - inntil videre

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Rogn av rognkjeks, utilvirket*

64,00

63,00

Rognkjeks, rund

13,00

13,00

*Levert rogn måles i kg. Pris på rognkjeksrogn gjelder for rogn hvor vann er frasilt. Fisker som sløyer på sjøen må sørge for at rognen legges til forsvarlig avsiling i minimum 20 minutter før levering. Når sløying foregår på land bestemmes rognvekten etter avsiling av vann i 20 minutter.

På forsiden nå