Kyst og Fjord

Nye sjømatfjes

Sjømatrådet har ansatt ny sjefsanalytiker, teamleder og prosjektmedarbeider. 

Disse tre skal inn i Sjømatrådet. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Sjømatrådet har ansatt tre nye medarbeidere. Frank Isaksen starter i stillingen som sjefsanalytiker, Jon Hallvard Oddstøl går inn i rollen som teamleder i markedsavdelingen og Anna Reibo Jentoft er ny prosjektmedarbeider i det nasjonale kostholdsprogrammet Fiskesprell.

Frank Isaksen (44) starter 20. oktober i stillingen som sjefsanalytiker i Sjømatrådet. Isaksen er sertifisert finansanalytiker og har de siste årene drevet sin egen virksomhet Simulation Finance AS. Han har også lang erfaring som analytiker i banknæringen. Isaksen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og London School of Economics. Nå flytter han hjem til Troms og Tromsø for å være med å styrke analysearbeidet i Norges sjømatråd.

- Jeg ble fristet av å jobbe med Norges beste eksportprodukt og med en næring som bidrar til arbeidsplasser og utvikling av kyst-Norge. Norges sjømatråd virker til å ha et hyggelig og faglig godt miljø, og jeg fikk et svært godt inntrykk av de personene jeg møtte i intervjuprosessen. Nå håper jeg å kunne bidra med å skaffe verdifull innsikt i markedene som vi kan videreformidle til bedriftene i bransjen slik at de kan bli enda bedre til å planlegge og utvikle sin virksomheter. I tillegg har jeg også lengtet hjem til folkene og naturen i Nord-Norge, sier den nye sjefsanalytikeren.

Frank Isaksen kommer opprinnelig fra Skjervøy, men har jobbet og bodd i Oslo siden 1997.

Jon Hallvard Oddstøl (43) startet denne uken som teamleder på markedsavdelingen. Oddstøl har de siste årene innehatt en rekke stillinger i Sparebanken Nord-Norge. Blant annet har han ledet markedsavdelingen og vært ansvarlig for koordinering av operative markedsuttak. I de to siste årene har Oddstøl vært prosjektleder for marked og digitalt salg.

Oddstøl er utdannet sivilmarkedsfører med mastergrad i markedsføringsledelse fra BI.

- Etter mange år i banken blir dette en ny og stor utfordring. Sjømatnæringen er en spennende og fremtidsrettet bransje, som jeg ser frem til å bli kjent med. Det er en ukjent næring for meg, så det blir en bratt læringskurve, men den utfordringen ser jeg frem til, sier Jon Hallvard Oddstøl, som opprinnelig er fra Kristiansund.

Anna Reibo Jentoft (31) starter denne uken som prosjektmedarbeider i det nasjonale kostholdsprogrammet Fiskesprell. Reibo Jentoft har en fersk mastergrad i internasjonal fiskeriforvaltning og en bachelorgrad i ledelse, innovasjon og marked fra UIT Norges Arktiske Universitet. Reibo Jentoft har allsidig arbeidserfaring ved siden av studiene, blant annet fra mediebransjen.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben og bli kjent med nye kolleger i Sjømatrådet. Jeg tror det blir både en morsom og viktig jobb med å bidra til å bedre ernæring blant barn og unge, sier Anna Reibo Jentoft, som nettopp har flyttet tilbake til Tromsø.

Opprettet 07.09.2018 08:05. Sist oppdatert 07.09.2018 08:05

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS