Kyst og Fjord

Nytt blått senter til Tromsø

Regjeringa oppretter 1. januar 2018 et nytt senter for hav og arktiske spørsmål som skal ligge i Fram-senteret i Tromsø.

Det blå senteret skal inn i det etablerte miljøet ved Fram-senteret i Tromsø.

Foto: Framsenteret
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Senteret skal involvere alle nasjonale fagmiljø som er opptatte av hav og arktiske spørsmål, og det vil få en viktig rolle i å hjelpe oss med å ta vegvalg og legge strategier for å videreutvikle den blå økonomien, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Regjeringa foreslår å bevilge 5 millioner kroner i 2018 til et nytt senter for hav og arktiske spørsmål. Senteret skal bygge på gjeldende kunnskap og forsking, sammenstille og analysere denne, og formidle resultata til et nasjonalt og internasjonalt publikum.

- Vi opplever store endringer knyttet til klima, miljø, demografi, økonomi og teknologi som påvirker grunnlaget for høsting og verdiskaping i nordområdene og i Arktis. Det er behov for mer tverrfaglige analyser av hvordan Norge sine interesser og handlingsrom som hav- og kystnasjon blir påvirket, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Det nye senteret skal organiseres under ledelse av ei styringsgruppe som er satt sammen av representanter fra UIT, Havforskningsinstituttet, Polarinstituttet, Akvaplan-Niva, Nofima og Innovasjon Norge. Disse vil få i oppgave å utarbeide arbeidsplan og modell for styring, ledelse, organisering og drift av det nye senteret. Nofima skal være sekretariat for det nye senteret.

Opprettet 12.10.2017 10:44. Sist oppdatert 12.10.2017 10:44

Kommenter via Facebook

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS