×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Øker maksimalkvotene for torsk i Nordsjøen

Endringene trer i kraft fra i dag, melder Fiskeridirektøren.

Fra i dag tirsdag endres reglene for fangst og bifangst av torsk i Nordsjøen. Bilde for illustrasjon. Foto: Rune Kr. Ellingsen/Arkiv

Fiskeridirektøren har i dag tirsdag besluttet å gjøre følgende endringer i reglene for fiske etter torsk i Nordsjøen. Endringene gjelder både maksimalkvoter og regler for bifangst.

Slik blir de nye reglene:

¤ Fartøy over 15 meter største lengde med adgang til å delta i lukket gruppe med konvensjonelle redskap kan fiske og lande en maksimalkvote på 10 tonn torsk per kvotefaktor, med en garantert kvote på 2 tonn torsk per kvotefaktor.
¤ Fartøy under 15 meter største lengde med adgang til å delta i lukket gruppe med konvensjonelle redskap kan fiske og lande en maksimalkvote på 10 tonn torsk, med en garantert kvote på 5 tonn torsk.
¤ Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe med mindre enn 500m³ lasteromvolum som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske og lande en maksimalkvote på 3 tonn torsk, men en garantert kvote på 2 tonn torsk.
¤ Fartøy som fisker med snurrevad i Nordsjøen kan ha inntil 8,5 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.

Endringene trer i kraft straks.

På forsiden nå