×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Øker minstemålet på notsei

Godt fiske oppgis som begrunnelse.

I fisket etter sei med not mellom 62°N og 66°33’N er det beregnet fisket mer enn 3.000 tonn sei, slik at minstemålet på 35 cm oppheves.

– Beslutningen har virkning fra og med søndag 9. mai, og da vil minstemålet på 40 cm gjelde.

På forsiden nå