×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Øker neste års seikvote

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt totalkvoten for fiske av nordøstarktisk sei i 2020 til 171 982 tonn.

Både fiskere og industri kan glede seg over en økt seikvote neste år. Foto: Øystein Ingilæ

Totalkvoten er dermed tilsvarende anbefalingen Det internasjonale råd for havforsking (ICES) kom med tidligere i år.

Neste års kvote blir dermed 15 prosent høyere enn i 2019, noe som er i tråd med stabilitetsregelen - som skal hindre for store endringer og sørge for stabilitet fra år til år.  

Sei nord for 62 grader nord er en norsk bestand som Norge forvalter alene uten forhandlinger med andre land.

På forsiden nå