×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Øker trålernes kvote på nordsjøsei

Torsketrålerne som fisker nordsjøsei får mer å fiske på.

Torsketrålere som vil fiske sei i nordsjøen får strekke kvota litt lengre.  Foto: Arkiv

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy med torsketråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak til 1 000 tonn per kvotefaktor.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, skriver Fiskeridirektøren, og minner samtidig om at fisket kan bli stoppet på kort varsel ut fra fisketakten og utsiktene til oppfisking av maksimalkvoten. 

På forsiden nå

Gratis e-avis