×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Økning for seitrålere

Fiskeridirektøren med melding.

Fiskeridirektøren har besluttet å øke kvotene på torsk og hyse for seitrålerne.

Seitrålerne tildeles en maksimalkvote på 200 tonn torsk og 205 tonn hyse pr. fartøy, heter det fra Fiskeridirektøren.

Beslutningen har trådt i kraft.

På forsiden nå