Kyst og Fjord

Øko-garn fisket bra

En test under blåkveitefisket utenfor Senja viser at nye, nedbrytbare garn fisket like bra som tradisjonelle garn. Nå er forskerne spent på hvordan de fisker etter lengre tid.

Opprydning av tapt garn kan bli en mindre jobb i fremtiden.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Spøkelsesfiske med tapt bruk er et stort problem som hvert år dreper ned betydelige mengder fisk og sjødyr. I vår ble det kjent at Sintef i samarbeid med andre forskningsmiljøer er i ferd med å teste nedbrytbare garn som går i oppløsning etter en tid i havet.

Prosjektet varer i tre år, og i sommer ble de første testene gjort. Ifølge NTB viser de foreløpige resultatene, som legges fram under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim denne uken, at de nedbrytbare garnene har like gode fiskeegenskaper som konvensjonelle nylongarn.

Under prøvefisket ble det tatt 144 blåkveiter på 20 nedbrytbare garn. Med tradisjonelle nylongarn i samme lengde, ble fangsten 138 blåkveiter.

– Foreløpig ser det bra ut. Med nye garn er det ingen forskjell. Men det kan hende at de fisker ulikt etter tre måneders bruk. Det vil de videre forsøkene kunne avdekke, sier seniorforsker Eduardo Grimaldo ved SINTEF Fiskeri og Havbruk, til NTB.

De nedbrytbare garnene er allerede kommersielt tilgjengelige, og leveres av koreanske Samsung Fine Chemicals. Spørsmålet som skal besvares i prosjektet, er om teknologien fungerer like bra under norske forhold. Hastigheten på nedbrytningsprosessen kan endres gjennom produksjonsprosessen. Prosjektlederen mener en nedbrytningstid på mellom seks og tolv måneder er det ønskelige for norske forhold. 

Opprettet 17.08.2016 08:53. Sist oppdatert 17.08.2016 12:46

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS