×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Økt verdi av saltfisk og klippfisk

På veg inn i julesalget har norsk klippfisk god fart.

Norske klippfiskprodusenter har grunn til å glede seg over høstens salg. 

Norge eksporterte 9 600 tonn hel klippfisk for 482 millioner kroner i november. Det er en volumøkning på 6 prosent, og en verdiøkning på 12 prosent eller 53 million kroner november i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 85 000 tonn klippfisk for 4 milliarder kroner. Det er en volumøkning 3 prosent og en verdiøkning på 5 prosent eller 204 millioner kroner fra samme periode i fjor.

- Nå går vi inn i hovedsesongen for klippfisk i Portugal; julesalget. Det har vært en fantastisk prisvekst på eksporten av klippfisk av torsk i år. Men prisveksten tas ikke ut til konsument. I gjennomsnitt har eksportprisen økt med 9 prosent i euro til 7,58 euro/kg, mens ifølge våre paneldata er pris til konsument i Portugal på samme nivå som i fjor og selges i snitt til 8 euro/kg. Marginen mellom eksportpris og utsalgspris har tydelig minket de siste årene. Årsaken er at klippfisk er et så viktig produkt for å trekke kunder at kjedene holder prisene nede for å sikre markedsandeler. Dette er en utvikling som kan være utfordrende over tid, sier Ingrid Kristine Pettersen.

Norge eksporterte 1 300 tonn saltfisk for 61 millioner kroner i november. Det er en volumnedgang på 17 prosent og en verdireduksjon på 15 prosent eller 11 millioner kroner fra november i fjor. Italia og Portugal var de største saltfiskmarkedene i november. Hittil i år har Norge eksportert 28 000 tonn saltfisk for 1,4 milliard kroner. Det er en volumøkning på 5 prosent, og en verdiøkning på 15 prosent eller 186 millioner kroner fra samme periode i fjor.

På forsiden nå