×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Økte priser

Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

 Her er de dynamiske minsteprisene og med 14. januar:

**Torsk går opp 75 øre til 24,25 kroner (for størrelse 2,5-6 kg).
**Hyse går opp 1 krone til 16,25 kroner (for størrelse over 0,8 kg, snørefanget).
**Kongekrabbe går opp 4 kroner til 162,00 kroner (for størrelse over 3,2 kg).
**Sei står uendret på 9,50 kroner (for størrelse over 2,3 kg).

Årsaken til oppgang i minsteprisene for torsk og hyse er en økning i prisen som betales til fisker for fersk torsk samt økte eksportpriser.

Når det gjelder kongekrabbe så er det økt eksportpris for levende kongekrabbe som er årsak til oppgangen.

Prisene for torsk, hyse og sei gjelder til og med 27. januar, mens kongekrabbeprisen varer frem til 10. februar.

På forsiden nå