×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Økte seikvoter i Nordsjøen

Trålerflåten får økt maksimalkvotene i fiske etter sei Nordsjøen og Skagerak.

Fiskeridirektøren har økt maksimalkvoten for trålerne som fisker sei i Nordsjøen. Foto: Henning Flusund

Fiskeridirektøren besluttet torsdag formiddag å øke maksimalkvotene for fartøy med torsketråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak til 2 300 tonn per kvotefaktor. 

Maksimalkvoten til fartøy med seitråltillatelse øker til 1 000 tonn sei per kvotefaktor. 

Maksimalkvoten til fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse øker til 600 tonn sei per kvotefaktor, skriver Fiskridirektoratet i en melding. 

Beslutningen har virkning fra og med i dag, men direktoratet minner om at fisket kan bli stoppet på kort varsel. 

På forsiden nå