×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Ønsker å saksøke staten

Rekefiskerne i Nordland mener oppdrett har ødelagt fiskefeltene.

Reka har dårlig kvalitet og lite er det av den, sier Nordland Fylkes Fiskarlag

Av Inge Bjørn Hansen

Rekebestanden langs kysten i Norge er på vei ned. Spørsmålet er bare hvor mye, og hvorfor. Det er problemstillingen til Nordland Fylkes Fiskarlag.  De ser nå på muligheten for å saksøke staten fordi de mener at myndighetene har ødelagt for reke- og kystfiskerne. De mener også det har blitt forsket alt for lite på miljøkonsekvensene av oppdrett i Norge.

Nylig avholdt Fiskarlaget i Nordland sitt årsmøte, og der vedtok de en uvanlig kraftig uttalelse. Fiskerne ønsker nemlig å se på mulighetene for å saksøke norske myndigheter:

«Årsmøtet anmoder administrasjonen/Norges Fiskarlag til å vurdere om det er rettslig grunnlag for å stille forvaltninga (staten) ansvarlig, og søke erstatning for ødelagte fiskefelt, fremtidige inntekter og utviklingsmuligheter i forbindelse med fiskeoppdrett.»

Daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen sier til NRK at han mener myndighetene har gjort for lite for å få nok kunnskap på bordet – noe som har gått ut over inntektene til fiskerne.

Fiskarlaget sentralt opplyser at de tar utspillet om søksmål fra Nordland på alvor.

– Vi har ikke fått vurdert dette ennå, men må jo gjøre det, sier juridisk seniorrådgiver i Norges Fiskarlag, Bjørn Kvello, til NRK.

På forsiden nå