Kyst og Fjord

Ønsker blåkveiteprøver

Den siste tida har blåkveitefiskere rapportert om vassen fisk i fangstene. Nå ønsker Havforskningsinstituttet prøver av blaut blåkveite, både fra fiskere og importører.

For mye vann i blåkveitekjøttet forringer smaken og gjør den umulig å røyke.

Foto: Otto Giskeødegård
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Den vasne blåkveita blir også omtalt som «geléfisk» og har dukka opp i fangstene de siste årene. Mange importører i de ulike markedene har reklamert på geléfisken og forlangt prisavslag. Nå spør fiskerne hvorfor blåkveita blir vassen, og Havforskningsinstituttet arbeider med å finne svar.
– Vi har analysert prøver fra ti blåkveiter, men foreløpig har vi ikke funnet ut hva som fører til at det blir geléfisk, sier forsker Arne Levsen i HIs avdeling for fremmed- og smittestoff.

Ikke Kudoa

Forskerne lurte på om blåkveita kunne være smitta av Kudoa, en parasitt som er kjent fra blant annet makrell.

– Analysene våre så langt viser at blåkveita ikke er angrepet av Kudoa, sier Levsen.

Havforsker Kjell Nedreaas sier HI fortsetter arbeidet med å finne årsaken til at blåkveita blir vassen.

– Vi skal få prøver fra vår egen referanseflåte. I tillegg kan blåkveitefiskere som får vassen blåkveite melde fra til oss, helst med foto av fileten, men de trenger ikke sende prøve før de får klarsignal herfra. Vi ønsker også prøver og filet-foto fra fisk som importørene har klagd på, sier han.

Vassen blåkveite var et problem på 1990-tallet, men den gangen ble det ikke avdekka hva problemet skyldtes.

Bør vente

Prøvene må komme fra fisk som ser ut til å være vassen.

– Dersom man har mistanke om at det er geléfisk i fangstene, bør den legges til side et par dager før den fryses inn. Det samme gjelder for importører som mener de har fått vassen blåkveite fra Norge. Det øker sjansen for at vi kan finne ut hvorfor blåkveita bli vassen, sier Nedreaas.

HI kommer også til å studere fenomenet under blåkveitetoktet langs Eggakanten til høsten.

– I år skal vi dekke den nordlige delen av Eggakanten. Da kan vi også få en pekepinn på omfanget av dette. Under Egga-toktet kan vi også få bedre kunnskap om den geografiske fordelinga av gelefisken, avslutter han.

Opprettet 11.03.2019 08:22. Sist oppdatert 11.03.2019 08:22

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS