Kyst og Fjord

Ønsker mer rettferdighet

Sjømat Norge mener de minste oppdrettsselskapene ikke har samme vilkår som de store i auksjoneringen av nye tillatelser, og ber myndighetene endre dagens modell.

Sjømat Norge ønsker å endre vilkårene slik at også de minste slipper til i kampen om lakseveksten.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Sjømat Norge mener myndighetene må gi små og store laksebedrifter like vilkår når nye tillatelser blir lagt ut på auksjon.

Regjeringen innførte i 2017 det såkalte ”trafikklyssystemet” der det åpnes for vekst i lakseproduksjonen i ”grønne” produksjonsområder. En del av veksten skal tildeles gjennom auksjon av nye tillatelser.

I et møte med Nærings- og fiskeridepartementet sist uke ba Sjømat Norge om at ordningen innrettes slik at alle havbruksbedrifter må gis reell mulighet til å delta på disse auksjonene.

– Vi er opptatt av like vilkår og at også mindre oppdrettere må få reell mulighet til å by på tillatelsene. Derfor mener vi disse auksjonene bør gjennomføres som lukkede budrunder, at auksjonene skjer i alle regioner samtidig og at veksten blir auksjonert ut tonn for tonn, sier Elin Tveit Sveen som er tillitsvalgt for havbruksmedlemmene i Sjømat Norge. 

Spesielt det siste punktet vil være viktig for de minste laksebedriftene.

Nærings- og fiskeridepartementet arbeider nå med en forskrift for hvordan tildelingen av nye tillatelser skal foregå.

– Forslaget om å differensiere auksjonene mellom mindre og større havbruksselskaper tror vi ikke er klokt. Det er ikke forskjell i inntjeningen per tonn MTB for mindre og større selskaper, og dessuten vil en slik differensiering ifølge jurister ikke være i tråd med internasjonalt konkurranseregelverk, sier Tveit Sveen.

Opprettet 20.02.2018 07:43. Sist oppdatert 20.02.2018 07:43

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS