×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ønsker seg raudåteflåte

Ystmark mener myndigheten bør legge til rette for satsing for flere marine arter.

Geir Ove Ystmark mener det må en omstrukturering til når det gjelder investeringene innenfor sjømatnæringa i fremtiden.

Det er i et intervju med Fiskeribladet at Administrerende direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark tar til orde for at myndighetene må endre rammevilkårene slik at det kan satses på en mer helhetlig sjømatnæring. Han mener at når det kommer til de tradisjonelle fiskeriene er det grenser for hvor mye det kan investeres i flåten. Her ser han for seg at det er landindustrien som bør fornyes og automatiseres.

- Norge kan ikke konkurrere med billig arbeidskraft. Her må det fortsatt skje en utvikling med robotisering og automatisering, sier han og viser til at denne utviklingen har skutt fart etter at flere lakseselskaper har kjøpt seg inn i hvitfiskindustrien, sier han til Fiskeribladet.

 Det er innenfor kategorien ‹‹andre sjømatprodukter›› den administrerende direktøren i Sjømat Norge mener det nå må satses. 

- Vi må gjøre sjømatnæringen mer attraktiv for investorer og rigge næringens rammevilkår for dette. Et av forholdene som da må endres, er hvem som skal få lov til å investere i fartøyer som kan høste av de marine ressursene. Særlig de som kan utvikles som nye fangstbare arter, som raudåte og lysprikkfisk, mener han.

Han sier også at man må gjøre sjømatnæringen mer attraktiv for investorer og rigge næringens rammevilkår for dette.

På forsiden nå