×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Ørn ødelegger krykkje- koloniene

Fiskemåker og krykkja kaller vi småmåser på kysten. Disse fuglene har en vane å søke tilflukt i nærhet til mennesker når det er farer som truer, skriver Tor Mikkola i Nordkapp i dette innlegget.

Debatt

Tor Mikkola er fisker fra Nordkapp.

Før bodde det mennesker overalt på kysten og måkene ble med det spredt rund i mange flere små kolonier. Men før var det også store kolonier med småmåser. Enkelte plasser var det nok flere hundre tusen. Disse koloniene er nesten forsvunnet og det spekuleres på om det er mangel på mat som gjør det.

Jeg vil påstå at det stort sett er god tilgang på mat i havet, vi som lever på havet har sett at det er blitt mer og mer liv på fjordene. Sild, lodde og tobis kan man se hele sommeren og det burde gi gode vilkår til sjøfuglene.

Så hva er grunnen til at koloniene forsvinner, og at disse to artene er truet. Jeg er ingen forsker eller vitenskapsmann, men jeg observerer noe urovekkende i de områdene jeg oppholder meg i. Ørnebestanden er enorm, det har aldri vært så mye ørn før.

Hvis man drar til Gjesværstappan som er et av Europas største fuglefjell med rundt 1 million sjøfugl, så er det spesielt to typer fugl jeg kan garantere du får se mye av, spesielt på denne årstiden, og det er havørn og kongeørn. Det er ca 150 ørner rundt Stappan i den perioden da sjøfugl-ungene forlater redene sine. Disse tar for seg av bestandene.

Det er ikke bare i denne perioden det er mye ørner i området. Det er ca 50 ørner der fast og disse jakter kontinuerlig etter bytte og det er kontinuerlig uro. På 90 tallet var det et eller to ørnepar på Stappan, nå er det mellom 50-150 stk.

Før var det 5 kolonier av krykkjer på Gjesværstappan, nå er det bare en liten koloni igjen. I år var jeg med Birdsafari på tur der ute, da var det ingen måker på redene, redene var mest sannsynlig plyndret av ørn, og der var ingen unger igjen. Det vil ikke gå mange år før alle krykkjene er borte.

Havsulekolonien som er en rimelig ny koloni på Stappan, den er også i tilbakegang og man ser at samtlige fuglebestander er i tilbakegang.

Før kunne man se fugler som satt rundt på stener og klipper, men nå er all fugl hele tiden i luften når de ikke ligger på redene. Og før var det utenkelig at ørn skulle kunne komme seg inn i grottene, men når ørnebestanden er stor og konkurransen etter byttet øker, lærer også ørna nye jaktmetoder. Unge ørn stuper inn i grotter og de kan sette seg på fjellhyller utenfor grottene og ta imot fugl som flyr ut og inn.

Der naturens gang at bestander blir overtallig og at dette nesten utrydder andre arter, så det vil nok gå bra. Når mattilgangen blir dårlig, vil ørnebestanden også dø ned og bli borte. Da starter det hele på nytt igjen.

Uansett kan jeg absolutt anbefale fuglesafari ut til Gjesværstappan på denne årstiden. Det er et imponerende syn å se så mange ørner jakter på bytte. Det er en fantastisk opplevelse.

Og om krykkja trives i byen, så tenker jeg det er flott at fugler finner beskyttelse hos mennesker, og tenker at den måten å bevare truede arter på er fantastisk.

På forsiden nå