Kyst og Fjord

Omorganisering av havforskning

I løpet av 2019 blir det opprettet ei ny norsk-russisk havforskergruppe. Gruppa skal samordne vitenskapelige data og felles forskningsprosjekt.

Fra v tolk Valerija S. Moisejeva (Vniro), forskningsdirektør Geir Huse (HI), internasjonal direktør Vladimir Beljajev (Vniro) og forskningsdirektør Oleg Bulatov (Vniro).

Foto: Gunnar Sætra, Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 Det melder Havforskningsinsituttet på sine nettsider.

– Russisk havforskning har nylig gått gjennom ei omfattende omorganisering, og i den forbindelse skjer det også en del endringer i samarbeidet mellom norske og russiske havforskere, sier forskningsdirektør Geir Huse. I går møtte han russiske kolleger i Moskva.

Alle under samme paraply

I Russland har hvert havområde tradisjonelt hatt «sitt» havforskningsinstitutt. I mer enn 60 år har havforskningsinstituttet samarbeidet med Det polare havforskningsinstituttet i Murmansk (Pinro), men etter omorganiseringa er det Det føderale havforskningsinstituttet (Vniro) i Moskva som er HIs nye samarbeidspartner.

– Alle havforskningsinstituttene i Russland blir nå våre filialer, sier internasjonal direktør i Vniro, Vladimir Beljajev.

– Til sammen er det 28 institutt som er slått sammen. Blant dem er det også flere som driver forskning i ferskvann. Til sammen er vi mer enn 5000 ansatte, sier han.

Felles forskning i nord

Fra og med 1. januar i år ble Pinro en filial under Vniro-paraplyen. Forskningsdirektør Huse forsikrer at det ikke fører til store endringer i det norsk-russiske havforskningssamarbeidet.

– Vi kommer til å fortsette med felles tokt, samkjøring av forskningsmetodikk, ulike arbeidsmøter og datautveksling, sier han.

Den kommende norsk-russiske havforskergruppa er omtalt i protokollen fra det siste møtet i den norsk-russiske fiskerikommisjonen. Derfor var det naturlig at den ble drøftet under møtet mellom Vniro og HI i går.

– Gruppa skal samordne norske og russiske forskningsresultat. I første omgang bør den konsentrere seg om de økonomisk viktige bestandene torsk, hyse og blåkveite, sier forskningsdirektør Oleg Bulatov i Vniro.

Opprettet 12.03.2019 15:21. Sist oppdatert 12.03.2019 15:21

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS