×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Opp for hysa, ned for torsken

Det er fastsatt nye dynamiske minstepriser for flere fiskeslag.

Prisen på torsk går litt ned.

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Dynamisk minstepris torsk

 

10.02-23.02

24.02-08.03

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Torsk over 6,0 kg

30,00

29,75

Torsk 2,5-6,0 kg

28,00

27,75

Torsk 1,0-2,5 kg

26,75

26,50

Torsk under 1,0 kg

24,00

23,75

     

Rund

   

Torsk over 9,0 kg

20,00

19,83

Torsk 3,7-9,0 kg

18,67

18,50

Torsk 1,5-3,7 kg

17,83

17,67

Torsk under 1,5 kg 

16,00

15,83

     

Levendetorsk

   

Levendetorsk levert samfengt

22,67

22,50

Levendetorsk minst 2 kg

24,67

24,50

Levendetorsk 1-2 kg

17,67

17,50

Levendetorsk under 1 kg

14,17

14,00

Dynamisk minstepris hyse

 

10.02-23.02

24.02-08.03

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Hyse over 0,8 kg, krokfanget

17,75

18,00

Hyse over 0,8 kg

14,00

14,25

Hyse under 0,8 kg

10,00

10,25

     

Sløyd med hode

   

Hyse over 0,98 kg, krokfanget

14,45

14,65

Hyse over 0,98 kg

11,40

11,60

Hyse under 0,98 kg

8,14

8,34

     

Rund *

   

Hyse over 1,1 kg, krokfanget

12,38

12,56

Hyse over 1,1 kg

9,70

9,88

Hyse 0,9-1,1 kg

6,84

7,02

Dynamisk minstepris sei

 

10.02-23.02

24.02-08.03

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Sei over 2,3 kg

11,50

11,50

Sei 1,2-2,3 kg

10,50

10,50

Sei under 1,2 kg

9,00

9,00

     

Sløyd med hode

   

Sei over 2,6+kg

10,22

10,22

Sei 1,3-2,6 kg

9,33

9,33

Sei under 1,3 kg

8,00

8,00

     

Rund *

   

Sei over 3,1 kg

8,22

8,22

Sei 1,6-3,1 kg

7,48

7,48

Sei under 1,6 kg

6,37

6,37

Dynamisk minstepris for kongekrabbe er uendret

 

13.01-09.02

10.02-08.03

Premium kongekrabbe størrelse:

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Hannkrabbe over 3,2 kg

174,00

183,00

Hannkrabbe 2,2-3,2 kg

169,00

178,00

Hannkrabbe 1,6-2,2 kg

124,00

133,00

På forsiden nå