×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Opp i elitedivisjonen

Bedriftsklyngen Marine Recycling Cluster (MRC) med utspring i Lofoten og Vesterålen er tatt opp i det nasjonale Arena-klyngeprogrammet «Norwegian Innovation Clusters».

Rydd så det monner: Børge Bentsen i Egga Utvikling leder bedriftsklyngen som vil virkeliggjøre målet om plastrydding i stor skala. I dag ble MRC tatt opp i det statlige klyngeprogrammet. Foto: Dag Erlandsen

- En milepæl og en enorm vitamininnsprøyting for arbeidet vi er i gang med, sier klyngeleder Børge E. Bentsen til Kyst og Fjord. Opptaket innebærer at MRC får to millioner kroner i året de neste tre årene. Det går til dekning av samarbeidskostnader, som hittil har blitt dekket gjennom et bedriftsnettverksprogram og tilskudd fra Nordland fylkeskommune. Opptaket vil bety større synlighet enn tidligere, blant annet med arrangering av møter og konferanser.

Stokmarknes
MRC, som ledes av Egga Utvikling AS på Stokmarknes, består av et 20-talls bedrifter som skal samarbeide om teknologiutvikling innenfor marin opprydding. Særlig tre fokusområder har gjort det interessant for NIC å ta inn bedriftsklyngen i sitt program. Klyngen har utviklet konsepter kalt «Marine Clean-up Toolbox», «Marine Precycling» og «Marine Energy Recycling».

«Norwegian Innovation Clusters» (NIC) er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon. På et møte i Oslo i dag presenterte kommunal- og monderniseringsminister Monica Mæland (H) klyngen fra Lofoten og Vesterålen som en av prosjektene som nå blir en del av det statlige programmet. NIC-programmet eies av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Tredelt satsing
MRC satser tredelt: Det første handler om teknologi for å kartlegge marin forsøpling, rydde opp hav og strender og kvitte seg med avfallet på en smart måte. Det andre handler om å skape en industriell verdikjede som kan håndtere utrangert utstyr fra fiskeri og havbruk nær kilden. Det tredje satsingsområdet handler om å produsere syntetisk diesel fra plastavfall i et globalt avfallsmarked. I tillegg skal MRC utvikle et bransjeforum for teknologileverandører innen marin plastforsøpling.

Teknologiutvikling
- Plastforsøpling av havene er kommet på dagsorden over hele verden. Første fase har vært å få kunnskap og oversikt over problemene. Neste fase har vært å påvirke nasjonale myndigheter til å gjøre noe. Vi står nå overfor en tredje fase, nemlig teknologiutvikling. Her skal MRC bidra til kostnadseffektive løsninger. God teknologi vil også få mer fart på regelverksutviklingen, sier Børge Bentsen.

- Hittil har marin forsøpling blitt håndtert av frivillige. Nå kommer også næringslivet på banen. Det er helt avgjørende for å skape robuste løsninger for et renere hav, sier styringsgruppeleder i MRC, Kjersti Eline Tønnessen Busch.

Les også: Tar ansvar for havet

På forsiden nå