×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Oppdretts-nei til kontrollutvalget

Tromsø kommunes kontrollutvalg skal vurdere om kommunestyrets nei til oppdrett i åpne anlegg er korrekt utredet.

Holder Tromsø kommunes oppdrettsvedtak vann? Det skal kontrollutvalget vurdere. Foto: Sjømatrådet

Det har vakt betydelig engasjement at kommunestyret i Tromsø, som del av kommunens klima- energi- og miljøplan, vedtok en setning om at kommunen ikke vil gi tillatelse til etablering av flere åpne oppdrettsanlegg i sjø. Vedtaket ble fattet av Rødt, SV, Ap og MDG etter benkeforslag fra sistnevnte.  

Kommunens kontrollutvalg er ikke satt til å mene noe om politikkens innhold, men har som oppgave å se til at formalitetene er i orden. Ifølge avisa Nordlys står oppdrettssaken på sakslista til ukes møte i kontrollutvalget, og her kan utvalget «vurdere om vedtakene ellers er blitt til i samsvar med skrevne og uskrevne krav til forsvarlig saksbehandling», skriver Bjørn Halvor Wikasteen, seniorrådgiver i K-Sekretariatet og sekretær for kontrollutvalget i saksfremlegget ifølge Nordlys.

Det stilles i saksforberedelsene spørsmål ved om saken er utredet på en forsvarlig og tilstrekkelig måte før vedtaket ble fattet.

  «Vedtaket i kommunestyret griper altså inn i andre myndigheters forvaltningsområde, og det er heller ikke utredet eller forklart nærmere», skriver Wikasteen. 

På forsiden nå