×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Oppfordrer til havnekamp

Daglig leder Marianne Sandstrand i Fiskarlaget Midt-Norge oppfordrer fiskerne til å være våken når fylkene i løpet av ett års tid overtar ansvaret for fiskerihavnene.

Marianne Sandstrand frykter Leif Harald Hanssens spådommer kan gå i oppfyllelse. Foto: Jan-Erik Indrestrand

Spesielt etter at fiskerne fikk spørsmålet om Trøndelag trenger 74 fiskerihavner, sist uke da det ble gjennomført flere fiskarmøter i regionen.

Faller bort
Spørsmålet ble reist av Leif Harald Hanssen i Trøndelag fylkeskommune.

Hanssen har selv fartstid fra Norges Fiskarlag og understreker at det er realisme som ligger bak vurderingen i spørsmålet han kommer med.

Trønderske fiskere kan dermed ikke regne med at det fortsatt vil være 74 fiskerihavner langs trøndelagskysten når fylkeskommunen overtar ansvaret for fiskerihavene fra staten 1. januar 2020.

Omfattende prosess
Det pågår nå en omfattende dialog i hele landet knyttet til havner. Leif Harald Hanssen understreket overfor fiskerne i Trøndelag at fylkeskommunen ønsker bred og god dialog med kommuner og næring om saken.

Han opplyser at det er og vil være en omfattende dialog mellom Kystverket og Trøndelag fylkeskommune i 2018 og 2019, og han antydet at en mulig avtale om fiskerihavner kan være ferdig rundt sommeren 2019.

- Kan få rett
Daglig leder Marianne Sandstad sier til fiskarlagets nettside at hun frykter at Fiskarlagets leder kan får rett i sine spådommer, men likevel oppfordrer hun fiskerne til å ta aktivt del i de prosessene som nå foregår.

-Ja, jeg er redd for at Kjell kan får rett, men både lokallag og medlemslag i Fiskarlaget må også kaste seg på den båten som går nå. Både i Trøndelag og ellers i landet. Ellers frykter jeg at vi som næring ikke får vært med på å delta i vår egne utvikling, sier Sandstad.

Hun sier fiskerihavnene er en viktig lokal infrastruktur som fiskerne er best til å kunne vurdere lokal- og regional nytt av.

Skeptisk til reformen
Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen har i flere omganger det siste året uttrykt skepsis til overdragelsen av fiskerihavner, som er knyttet an mot regionreformen. Han har blant annet sammen med direktøren i Norske Havner påpekt at fiskeriinteressene kan bli taperen når det fra 2020 skal legges opp til rammestyring og ikke øremerkede havnetilskudd som i dag. Han har understreket at velfungerende havneanlegg er et viktig nav og det sentrale bindeledd mellom havrommet og landsiden, og at fiskerihavnene forvaltes best ved å forbli på statlig hånd.

På forsiden nå