×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Oppfylte ikke stabilitetskrav

Statens Havarikommisjon har levert sin rapport etter «Fay»-forliset ved Magerøya i 2019. 

«Fay» forliste etter bare ett år i drift, og forliset har skapt stor diskusjon om fartøyutforming. Nå foreligger Havarikommisjonens rapport. Foto:

Forliset i romjula 2019 var svært dramatisk for de 12 som var ombord i den bare ett år gamle linebåten. Mannskapet greide ikke å stenge drageluka etter at det oppsto strømstans, og båten tok inn vann slik at den til slutt sank. 
Les om forliset her. 

I etterkant av forliset har diskusjonene gått høyt om moderne båter og skipskonstruksjon, uten at noen av de involverte partene selv har ønsket å bidra til diskusjonen. Men i dag foreligger havarikommisjonens rapport, som kommer med hele ni sikkerhetsanbefalinger som etter sine undersøkelser av saken. Alle anbefalingene retter seg mot konstruktører, verft og myndigheter. 

Du kan lese hele rapporten fra Havarikommisjonen her. 

Vi viderebringer her pressemeldingen og sikkerhetsanbefalingene som nå rettes mot de ansvarlige for prosjektet:

Strømstans
«Fay» drev linefiske nord for Honningsvåg med et mannskap på tolv personer om bord. Fartøyet forliste som følge av vannfylling gjennom setteluka og fylling videre inn i fartøyet. Mannskapet ble reddet. Det oppsto en strømstans om bord under setting av line og det var ikke mulig for mannskapet å lukke setteluken lokalt ved dødt skip. Nødlukking fra styrhuset ble ikke aktivert. Undersøkelsen har avdekket at de godkjente stabilitetsberegningene til Fay ikke oppfylte kravene til stabilitet.

Kunne ikke lukkes 
Havarikommisjonen mener at situasjonen under havariet ikke ga mannskapet noen mulighet til å nødlukke setteluka lokalt, og at luka i praksis måtte nødlukkes fra bro. Det er Havarikommisjonens oppfatning at dersom luka hadde blitt stengt tidlig i hendelsesforløpet ville ikke fartøyet forlist.  

Verken setteluka i egnerommet eller lukene i dragerommet ble regnet som fyllingspunkt, og tilhørende volum ble dermed ikke tatt ut av oppdriften i stabilitetsberegningene.

Det er Havarikommisjonens vurdering at slik fartøyet ble satt i drift ville det ikke vært mulig å operere det innenfor rammene av forskrift om fiskefartøy på 15 m og derover.

Havarikommisjonen mener at barrierene for å forhindre at stabilitetsberegningene ikke oppfyller forskriftskravene, er for svake.

Havarikommisjonen fremmer totalt ni sikkerhetstilrådinger som følge av undersøkelsen: 

Sikkerhetstilråding SJØFART nr. 2021/01T
Fay forliste 28. desember 2019 som følge av vannfylling i egnerommet og gradvis vanninntrenging til resten av fartøyet. De godkjente stabilitetsberegningene til Fay oppfylte ikke kravene til stabilitet i forskrift om fiskefartøy på 15 m og derover. Undersøkelsen har vist at det ikke kommer godt nok frem hvordan oppdriftsgivende volum innenfor tilhørende fyllingspunkt skal behandles i stabilitetsberegningene jf. §§ 1‐2.18 og 3‐2 (1) 1.

Statens havarikommisjon tilrår at Sjøfartsdirektoratet iverksetter tiltak som tydeliggjør når oppdriftsgivende volum innenfor tilhørende fyllingspunkt skal tas ut av oppdriften i fartøyets stabilitetsberegninger.

Sikkerhetstilråding SJØFART nr. 2021/02T
Ulykken med Fay 28. desember 2019 har avdekket at Seacon AS ikke har utført stabilitetsberegningene korrekt, ved å ikke ta ut relevante oppdriftsgivende volum ved fyllingsvinkel mindre enn 40 grader. Fay forliste som følge av vannfylling i egnerommet og gradvis vanninntrenging til resten av fartøyet.

Statens havarikommisjon tilrår Seacon AS å avdekke tilsvarende feil, og utbedre disse på eksisterende fartøy de har designet.

Sikkerhetstilråding SJØFART nr. 2021/03T
Ulykken med Fay 28. desember 2019 har avdekket at Seacon AS ikke har utført stabilitetsberegningene korrekt, ved å ikke ta ut relevante oppdriftsgivende volum ved fyllingsvinkel mindre enn 40 grader. Fay forliste som følge av vannfylling i egnerommet og gradvis vanninntrenging til resten av fartøyet.

Statens havarikommisjon tilrår Seacon AS å etablere rutiner for å unngå lignende feil i fremtiden.

Sikkerhetstilråding SJØFART nr. 2021/04T
Ulykken med Fay 28. desember 2019 har avdekket at Sjøfartsdirektoratets kontroll ikke oppdaget at egnerommet ikke var tatt ut av oppdriftsgivende volum ved fyllingsvinkel mindre enn 40 grader. Fay forliste som følge av vannfylling i egnerommet og gradvis vanninntrenging til resten av fartøyet. De godkjente stabilitetsberegningene til Fay oppfylte ikke kravene til stabilitet i forskrift om fiskefartøy på 15 m og derover §§ 1‐2.18 og 3-2 (1) 1.

Statens havarikommisjon tilrår Sjøfartsdirektoratet å kartlegge andre fartøy med tilsvarende feil, samt påse at disse blir utbedret.

Sikkerhetstilråding SJØFART nr. 2021/05T
Fay forliste 28. desember 2019 som følge av vannfylling i egnerommet og gradvis vanninntrenging til resten av fartøyet. Det er per i dag ingen krav som stilles til virksomheter som utfører stabilitetsberegninger, og Sjøfartsdirektoratet gjennomfører ikke detaljert kontroll av beregningene.

Statens havarikommisjon tilrår Sjøfartsdirektoratet å etablere sterkere barrierer for å bidra til at stabilitetsberegninger utføres i henhold til gjeldende forskriftskrav.

Sikkerhetstilråding SJØFART nr. 2021/06T
Fay forliste 28. desember 2019 som følge av vannfylling i egnerommet og gradvis vanninntrengning til resten av fartøyet. Lokal nødlukkeløsning oppfylte ikke kravene i forskrift om fiskefartøy på 15 meter og derover § 2-16. Undersøkelsen har vist at løsningen for nødlukking av setteluka lokalt ved dødt skip ville tatt mer enn 15 sekunder og krevd verktøy.

Statens havarikommisjon tilrår at verftet Stadyard AS kartlegger tilsvarende egenproduserte nødlukkeløsninger, og i samarbeid med reder, korrigerer nødlukkeløsninger som ikke oppfyller regelverkskrav.

Sikkerhetstilråding SJØFART nr. 2021/07T
Fay forliste 28. desember 2019 som følge av vannfylling i egnerommet og gradvis vanninntrengning til resten av fartøyet. Lokal nødlukkeløsning oppfylte ikke kravene i forskrift om fiskefartøy på 15 meter og derover § 2-16. Undersøkelsen har vist at løsningen for nødlukking av setteluka lokalt ved dødt skip ville tatt mer enn 15 sekunder og krevd verktøy.

Statens havarikommisjon tilrår at verftet Stadyard AS å etablere bedre rutiner for å sikre at fremtidige nødlukkesystem oppfyller gjeldende forskriftskrav.

Sikkerhetstilråding SJØFART nr. 2021/08T
Fay forliste 28. desember 2019 som følge av vannfylling i egnerommet og gradvis vanninntrengning til resten av fartøyet. Undersøkelsen har vist at lokal nødlukkeløsning oppfylte ikke kravene i forskrift om fiskefartøy på 15 meter og derover § 2-16. Løsningen for nødlukking av setteluka lokalt ved dødt skip ville tatt mer enn 15 sekunder og krevd verktøy for å stenge luka.

Statens havarikommisjon tilrår at Sjøfartsdirektoratet kartlegger omfanget og kontrollerer eventuelle eksisterende fartøy med tilsvarende lokale nødlukkeløsninger som ikke oppfyller gjeldende forskriftskrav.

Sikkerhetstilråding SJØFART nr. 2021/09T
Fay forliste 28. desember 2019 som følge av vannfylling i egnerommet og gradvis vanninntrenging til resten av fartøyet gjennom frysedøren inn til agnrommet. Undersøkelsen har vist at frysedøren ikke oppfylte kravene om værtetthet i forskrift om fiskefartøy på 15 meter og derover § 2-4.

Statens havarikommisjon tilrår Stadyard AS, i samarbeid med reder, å korrigere eventuelle eksisterende fartøy bygd av Stadyard AS, som har lignende dører som ikke oppfyller forskriftskravene.

Fakta:

Sted

Nordøst av Honningsvåg

Hendelsesdato

28.12.2019

Ulykkeskategori

Forlis

Område

Norsk territorialfarvann

IMO-nummer

9827619

Fartøyets navn

Fay

Type hendelse

Forsvunnet/savnet fartøy, Stabilitetssvikt, Teknisk svikt, fremdrift eller hjelpemaskineri

Type fartøy

6 - Fiske-/ fangstfartøy

Register

Ikke registrert

Fay frlis

Foto: Redningsselskapet

På forsiden nå