×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Opphever utestengelse av norske fartøy

Det islandske Industri- og innovasjonsdepartementet har opphevet vedtakene om å suspendere fem norske ringnotfartøy fra fiske i islands økonomiske sone etter klage fra Fiskebåt.

Klagen førte frem.  Foto: Paul-Gustav Remøy/ Fiskebåt.

Det islandske fiskeridirektoratet (Fiskistofa) besluttet tidligere i år å suspendere lisensen til fem norske ringnotfartøy. Grunnlaget for vedtakene var kontroller som hadde avdekket avvik mellom innrapportert og utlosset kvantum av lodde fisket og levert på Island, skriver Fiskebåt i en pressemelding. 

Det har vært knyttet usikkerhet til om vedtakene ville få konsekvenser for fartøyenes fremtidige adgang å fiske i Islands økonomiske sone. Den islandske fiskerilovgivningen forbyr i utgangspunktet utstedelse av lisenser til utenlandske fartøy som har overtrådt fiskeriregelverket. Loddefisket ved Island er en viktig komponent i ringnotfartøyenes driftsgrunnlag og vedtakene har derfor stor betydning for rederiene, skriver Fiskebåt.

Fiskebåt påklaget vedtakene på vegne av rederiene. Det islandske Industri- og innovasjonsdepartementet besluttet i går å oppheve samtlige av Fiskistofas vedtak. Saken er med dette endelig avsluttet.

- Fiskebåt har brukt mye ressurser på å følge opp saken. Avgjørelsen er viktig, ikke bare for de fem rederiene, men for alle norske fartøy som fisker i islandsk farvann, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

Maråk sier han nå er tilfreds med at saken nå er avsluttet.

- Skipperne gjør sitt ytterste for å estimere fangstmengden mest mulig korrekt. Feil kan likevel skje og da er det viktig at eventuelle reaksjoner står i et rimelig samsvar med overtredelsens alvor. Vi er svært tilfreds med at klagen har ført frem og at vi nå kan legge saken bak oss, sier Maråk.

På forsiden nå