Kyst og Fjord

Opprørt over sjark-vedtak

- Jeg er særdeles skuffet over at landsstyret i Norges Fiskarlag har gått inn for en strukturkvoteordning i sjarkflåten under 11 meter.

Styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen, sier vedtaket provoserer mange.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen, er opprørt etter landsstyrets behandling av høringsnotatet fra Nærings- og fiskeridepartementet om «Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem».

- Vedtaket i landsstyret er gjort mot klare frarådinger fra både Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Nord som samlet har den desidert største andelen av sjarkflåten og det gjør landsstyrets vedtak særdeles tungt å svelge sier Jan Fredriksen. 

- Helt feil
Nordland Fylkes Fiskarlag har i et tidligere styrevedtak gått imot en strukturering av denne minste fiskeflåten. Dette har laget begrunnet med frykt for at rekrutteringen av nye båteiere vil stoppe opp på grunn av at kvoteprisene vil øke betydelig og at det vil gå ut over mange av kystsamfunnene som vil miste grunnlaget for lokal sysselsetting.
– Når vi i tillegg mener at rammebetingelsene ellers i godt monn er til stede i denne delen av flåten så er det et helt feil vedtak som landsstyret har gjort ved å gå inn for strukturering sier styrelederen i Nordland Fylkes Fiskarlag.  

Så langt Nordland Fylkes Fiskarlag kjenner til så skal denne saken bringes inn for Stortinget for endelig avgjørelse. I så fall vil Nordland Fylkes Fiskarlag fortsatt arbeide med å få sitt syn gjennom. – Det vil bli arbeidet aktivt inn mot stortingspolitikerne for å få Stortinget til å avvise et evt. forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet om struktur i denne delen av flåten sier Fredriksen. 

Opprører mange
Jan Fredriksen legger til at han etter landsstyrets vedtak har mottatt mange henvendelser fra frustrerte medlemmer der mange av disse er ganske unge.

– Det er tydelig at medlemmene våre er frustrerte over Norges Fiskarlags holdning til saken og det betyr i klartekst at medlemmene våre truer med å melde seg ut dersom vedtaket fra landsstyret blir stående sier Jan Fredriksen. For egen del legger han til at det er tungt å være tillitsmann når man ikke får gehør for synet sitt. – Nordland Fylkes Fiskarlag har lagt mye arbeid i denne saken og lokale Fiskarlag har sendt høringssvar der et meget klart flertall uttrykker at de ikke ønsker struktur i denne delen av flåten. Derfor er frustrasjonen svært høy nå avslutter styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen. 

Opprettet 14.05.2018 08:58. Sist oppdatert 14.05.2018 08:58

Kommenter via Facebook

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

Uoffisiell verdensrekord 17 år gamle Jørgen Andreassen fra Røst har satt uoffisiell verdensrekord i tungeskjæring.

Svindlet Garantikassen En fisker står tiltalt for grovt bedrageri mot Garantikassen for fiskere.

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS