×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Optimismen tilbake i Vardø

Etter flere år med nedgang har trenden snudd for Vardø. Nye båter kommer til, og antallet fiskere øker. 

Kent Are Esbensen er en av dem som har tilført nye båter til Vardø. Han er ikke i tvil om hva som driver veksten. 

Av Inge Bjørn Hansen
ib@kystogfjord.no

I 2015 var det 61 registrerte fartøy i landets østligste by. I dag er det 99. Antall fiskere var i 2018 nådd opp i 114. Det er et pluss på 26 fra 2015. Siste året kom det 18 nye båter til den gamle Pomorhovedstaden, viser tallene Kyst og Fjord hentet ut fiskermanntallet og fartøyregisteret ved årets slutt.  

Vardø-fisket Kent Are Esbensen er fra Vardø, er ikke i tvil om årsaken til veksten: 
– Det korte og enkleste svaret på det er et ord, nemlig krabben! Så enkelt er det. Det er bare å innse at hovedtyngden av nykommere er gruppe 2- båter som ser muligheten for gode tilleggsinntekter på kongekrabben. 

Han skynder seg å legge til at det også selvfølgelig er kommet til nye fiskere som har mer langsiktige planer for et liv med fiskeri.

– Selvfølgelig er det også andre årsaker til at mange velger å fiske ut fra Vardø. Havna er utbedret. Nye moloer skal gjøre alt mye lettere inne i selve båthavna og ved kaiene. Servicetilbudet til fiskerne er bare blitt bedre de siste årene. Det er klart at det også blir lagt merke til. Når slik er på plass er det ingen tvil om at Vardø er en flott plass i drifte ut fra når man i tillegg har den nærheten til fiskefeltene som er her, sier Esbensen.

Vardøbruket har også nå en egen egnesentral oppe og går. Dette mener Esbensen er også med på å gjøre havna attraktiv.

– Egnesentralen, som er i tilknytning til Vardøbruket, er et kjempetilskudd. Vi har brukt den fra dag én. Det er ingen tvil om at den letter hverdagen til fiskerne betraktelig. Tilbakemeldingen fra dem som bruker disse er meget gode. I dag er det to buer som er utleid til formålet. Pågangen er imidlertid så stor at det allerede er snakk om å utvide og flytte inn i større lokaler. Det kan også komme til flere sentraler hvis utviklingen fortsetter, sier vardøfiskeren videre.

På forsiden nå