Kyst og Fjord

Ove Johansen til Egga

Tidligere analytiker i Sjømatrådet, Ove Johansen er tilsatt som prosjektleder i Fiskeriparken Egga Utvikling.

Ove Johansen tar fatt på nye utfordringer i Vesterålen.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 Johansen starter i jobben 1. oktober, og daglig leder Stian Frivåg slår fast at han er veldig glad for å ha fått Johansen med på laget. 

- Han har et solid nettverk og en markedskompetanse som jeg mener vi kommer til å nyte godt av i Fiskeriparken Egga Utvikling, sier daglig leder Stian Frivåg i en pressemelding.

Johansen kommer fra jobben som markedssjef i Dualog og han har tidligere arbeidet som strategisk analytiker i Hurtigruten, hvor han hadde ansvar for kommersielle budsjetter og inntjening. I tillegg har han arbeidet nesten 10 år i Sjømatrådet, hvor han har vært analytiker, markedssjef og bransjesjef for reker og skalldyr. De siste årene satt han også i styret til Sjømatrådet.

- Vi har en rekke større markedsprosjekt som vi tror Johansen sin erfaring vil komme godt med på. Blant annet et større markedsprosjekt mot USA, hvor flere bedrifter med en målsetting om å etablere seg i det amerikanske markedet skal dele erfaringer og samarbeide på kompetanse. Hans kompetanse på dette området vil være et godt supplement til det fagmiljøet vi har i dag, sier Frivåg.

Johansen flyttet til Vesterålen tidligere i høst, og gleder seg til å arbeide med næringsutvikling i det han beskriver som en svært spennende region.

Vesterålen står sterkt i sjømatnæringen og er tyngdepunktet i en viktig utvikling. Fiskeriparken Egga Utvikling spiller en sentral rolle i det arbeidet og jeg gleder meg til å arbeide med en fremoverlent gjeng og spennende prosjekter, spesielt på markedssiden. Det å arbeide tett på næringslivet å se at arbeidet som gjøres faktisk utgjør en forskjell, er veldig motiverende, avslutter Johnsen.

Johansen er siste tilskudd i rekken av nyansettelser. Første august startet Ragna Rein Gustavsen som prosjektleder i Fiskeriparken Egga Utvikling. Gustavsen skrev i vår masteroppgave om prosjektet kommersielt fôr til villfanget torsk hos Egga og fikk etter det tilbud om jobb.

- Etterspørselen etter prosjekter er stor og skal vi kunne gjennomføre med kvalitet på det næringslivet etterspør, må vi også styrke oss tilsvarende. Det er svært positivt at vi nå har muligheten til å gjennomføre dette, avslutter Frivåg.

Opprettet 25.09.2018 15:33. Sist oppdatert 25.09.2018 15:33

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS