×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Over 700 trailerlass med torsk

Nå går skuta så det griner. Sist uke ble det ført i land over 700 trailerlass med torsk.

Nå brytes det fisk på land. I Vesterålen ble det eksempelvis levert 3.800 tonn torsk sist uke. Foto: Erik Jenssen

Leveransene av fersk torsk nådde hele 12.750 tonn. Omregnet i vogntog blir det mer enn 700 og til en verdi av 295 millioner kroner, viser de foreløpige omsetningstallene fra Norges Råfisklag.

Juksaflåten i gang
Uke sju er så langt årets desidert beste og sørger for at fiskerne ligger foran selv rekordåret i fjor - både i kvantum og verdi. En viktig årsak til at omsetningen spratt i været skyldes ikke minst at juksaflåten nå har begynt å røre på seg. Selv om den enkelte juksabåt ikke påvirker tallene særlig, er det mange av dem. Og det blir det resultater av. Spesielt i Vesterålen har også juksaflåten fått brukbare forhold og leverte sitt bidrag for at fiskebrukene her kunne ta imot drøye 3.800 tonn sist uke. 

Fisk Myre 1

Gode værforhold sørget for at så og si hele fiskeflåten kom seg på feltene sist uke.

Mangedobling i Lofoten
Også Lofoten er godt i siget, med stor aktivitet også på innersida som er tidlig i forhold til sesongene man har opplevd de siste årene.

Til sammen ble det landet 2.489 tonn i Lofoten og Salten, som er en mangedobling av kvantumet sammenlignet med 2019.

Lengre nord, I Troms og Finnmark ble det levert henholdsvis 2.900- og 3.400 tonn torsk. For sistnevnte var fordelingsnøkkelen 2.100 til vest og 1.300 til øst. 

Ligger 300 millioner foran
Råfisklagets totale ukeomsetning endte på 580 millioner kroner inkludert frossenfisk samt leveranser fra utenlandske båter. Dermed er den totale omsetningen nå kommet opp i 2,332 milliarder kroner. Det er nesten 300 millioner kroner høyere enn tilsvarende tall for ett år siden.

På forsiden nå