×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Pålagt miljøovervåkning etter rømming

To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

De har nå pålagt firmaet å gjennomføre miljøundersøkelser i følgende elver: Utløp fra Kleppstadvatnet, Botnelva (Olderfjordelva), Jordelva, Fabrikkelva og Arnelva.

Undersøkelsene skal bidra til å kartlegge om rømt settefisk har vandret opp i disse ferskvannskildene.

Framnessmolt AS er også pålagt å utvide gjenfangsten etter rømmingen. Pålegget gjelder de samme vassdragene dersom det viser seg at det står rømt fisk der. 

Fiskeridirektoratet har gitt et lignende pålegg til Lialaks AS om å gjennomføre miljøundersøkelser i Kvernhuselva ved anlegget i Solund kommune. Undersøkelsene skal også her bidra til å kartlegge og fjerne fisk fra elva.

Det er beregnet at nesten 1.500 fisk rømte fra anlegget i midten av juni.

På forsiden nå