Kyst og Fjord

Påvirker seismikken gytinga?

Havforskningen skal lage seismikklyder på gytefelt for å se hvordan det påvirker torskens sexlyst.

Havforskere Daniel Nyquist, Ørjan Karlsen og Espen Moland Olsen skal lage bråk under vann.

Foto: Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Gjennom et treårig forskningsprosjekt skal havforsker Lise Doksæter Sivle og kollegene finne ut hvordan gytende torsk påvirkes av seismikk.

Torskens forhold til lyder er interessant fordi torsken er en av de mest «snakkesalige» fiskene, spesielt under gytinga.

– Her snakker vi korsang fra hannene følgt opp av lavfrekvent nynning og dansing som parringsritual, sier Sivle i en artikkel publisert hos Havforskningsinstituttet. 

Hun sier forståelsen av hvor viktig lyd er for fisk øker samtidig som menneskeskapt støy under vannflata øker. Kildene er mange, og oljevirksomhetens bruk av seismikk er en av de sterkeste kildene. Ifølge Sivle har undervannsstøyen i enkelte områder doblet seg hvert eneste tiår siden 50-tallet.

At kraftig lyd som seismikk kan skade livet i havet like ved lydkilden er kjent.

– Det vi vet mindre om, er hvordan lyd påvirker adferden til fisk lengre unna. Kan bråket få fisken til å holde seg unna beite eller gyteområde? Kan det overdøve hannens parringsrop slik at hoa blir svømmende rådvill og alene?

Dette skal et overvåkningsprosjekt på gytefelt i Austevoll vinne ut av. Her skal torsken merkes, slik at bevegelsene kan logges. Det første året skal den naturlige adferden registreres, og til neste år blir det tilført støy i det samme området for å se hva som skjer.
- Neste år skal vi begynne å bråke. Da ser vi om torsken forlater gyteplassen. Enten fullstendig eller til fordel for stillere, nærliggende områder som vi også overvaker.

Lydkilden som skal illudere seismikk er kraftig nedskalert slik at forsøkene ikke skal påføre fisken fysisk skade. Bråket vil også pågå i en mye kortere periode enn under en ekte seismikkundersøkelse.

Opprettet 07.11.2018 08:24. Sist oppdatert 07.11.2018 08:25

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS