Kyst og Fjord

Passerte ti milliarder

Norge eksporterte hvitfisk for 21 prosent mer i august sammenlignet med samme måned i fjor. Årets eksportverdi har passert ti milliarder kroner.

Verdien av årets norske hvitfiskeksport har nå passert ti milliarder kroner.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det viser august-tallene fra Norges Sjømatråd. Total verdiøkning så langt i år er på 11 prosent.

Brasil
Det er fryst torskefisk som øker mest med 15 prosent eller 464 millioner kroner, mens klippfisk økte med 16 prosent eller 330 millioner kroner fra samme periode i fjor. - Brasil er markedet som øker mest, sier analytiker i Sjømatrådet, Ingrid Kristine Pettersen.

Norge eksporterte 2 100 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 76 millioner kroner i august, en volumøkning på 400 tonn eller 20 prosent fra august i fjor. Det ga en verdiøkning på 13 prosent eller 9 millioner kroner. Danmark og Spania var de største markedene for fersk torsk i august.

Fersk torsk for 1,9 milliarder
Fersk torsk fortsetter å øke. Hittil i år har Norge eksportert 58 200 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 1,9 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 4 600 tonn eller 9 prosent og en verdiøkning på 10 prosent eller 180 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Norge eksporterte 8 300 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 251 millioner kroner i august. Også det er en klar volumøkning; 2 900 tonn eller 54 prosent opp og en verdiøkning på 57 prosent eller 91 millioner kroner fra august i fjor. Kina og Storbritannia var de største markedene for fryst torsk i august.

Hittil i år har Norge eksportert 54 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 1,8 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 2 100 tonn eller 4 prosent og en verdiøkning på 7 prosent eller 121 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Opprettet 06.09.2017 08:00. Sist oppdatert 06.09.2017 08:02

Kommenter via Facebook

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

Fortsatt snurrevad-forbud Det generelle forbudet mot å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene står ved lag.

Gir føringstilskudd for slog Innenfor en ramme på en halv million kroner, kan Norges Råfisklag nå gi tilskudd for frakt av slog til produksjon.

Var på vei til Danmark Fisketraileren som søndag tok fyr på toppen av Kåringen nær Lødingen, var på vei til Danmark.

Rolig i kolmulefisket Med hovedflåten i loddemodus, har det kun vært noen få båter i aktivitet på kolmula.

Knalluke på lodda En knalluke på loddefiske på Island med hele 37.900 tonn i journalen.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS