Kyst og Fjord

Passerte ti milliarder

Norge eksporterte hvitfisk for 21 prosent mer i august sammenlignet med samme måned i fjor. Årets eksportverdi har passert ti milliarder kroner.

Verdien av årets norske hvitfiskeksport har nå passert ti milliarder kroner.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det viser august-tallene fra Norges Sjømatråd. Total verdiøkning så langt i år er på 11 prosent.

Brasil
Det er fryst torskefisk som øker mest med 15 prosent eller 464 millioner kroner, mens klippfisk økte med 16 prosent eller 330 millioner kroner fra samme periode i fjor. - Brasil er markedet som øker mest, sier analytiker i Sjømatrådet, Ingrid Kristine Pettersen.

Norge eksporterte 2 100 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 76 millioner kroner i august, en volumøkning på 400 tonn eller 20 prosent fra august i fjor. Det ga en verdiøkning på 13 prosent eller 9 millioner kroner. Danmark og Spania var de største markedene for fersk torsk i august.

Fersk torsk for 1,9 milliarder
Fersk torsk fortsetter å øke. Hittil i år har Norge eksportert 58 200 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 1,9 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 4 600 tonn eller 9 prosent og en verdiøkning på 10 prosent eller 180 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Norge eksporterte 8 300 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 251 millioner kroner i august. Også det er en klar volumøkning; 2 900 tonn eller 54 prosent opp og en verdiøkning på 57 prosent eller 91 millioner kroner fra august i fjor. Kina og Storbritannia var de største markedene for fryst torsk i august.

Hittil i år har Norge eksportert 54 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 1,8 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 2 100 tonn eller 4 prosent og en verdiøkning på 7 prosent eller 121 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Opprettet 06.09.2017 08:00. Sist oppdatert 06.09.2017 08:02

Kommenter via Facebook

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS