Kyst og Fjord

Passerte ti milliarder

Norge eksporterte hvitfisk for 21 prosent mer i august sammenlignet med samme måned i fjor. Årets eksportverdi har passert ti milliarder kroner.

Verdien av årets norske hvitfiskeksport har nå passert ti milliarder kroner.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det viser august-tallene fra Norges Sjømatråd. Total verdiøkning så langt i år er på 11 prosent.

Brasil
Det er fryst torskefisk som øker mest med 15 prosent eller 464 millioner kroner, mens klippfisk økte med 16 prosent eller 330 millioner kroner fra samme periode i fjor. - Brasil er markedet som øker mest, sier analytiker i Sjømatrådet, Ingrid Kristine Pettersen.

Norge eksporterte 2 100 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 76 millioner kroner i august, en volumøkning på 400 tonn eller 20 prosent fra august i fjor. Det ga en verdiøkning på 13 prosent eller 9 millioner kroner. Danmark og Spania var de største markedene for fersk torsk i august.

Fersk torsk for 1,9 milliarder
Fersk torsk fortsetter å øke. Hittil i år har Norge eksportert 58 200 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 1,9 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 4 600 tonn eller 9 prosent og en verdiøkning på 10 prosent eller 180 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Norge eksporterte 8 300 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 251 millioner kroner i august. Også det er en klar volumøkning; 2 900 tonn eller 54 prosent opp og en verdiøkning på 57 prosent eller 91 millioner kroner fra august i fjor. Kina og Storbritannia var de største markedene for fryst torsk i august.

Hittil i år har Norge eksportert 54 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 1,8 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 2 100 tonn eller 4 prosent og en verdiøkning på 7 prosent eller 121 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Opprettet 06.09.2017 08:00. Sist oppdatert 06.09.2017 08:02

Kommenter via Facebook

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS