×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Prishopp for torsk og hyse

Minsteprisen for hyse er satt til 15 kroner kiloen etter et halvårs suspensjon fra de dynamiske prisjusteringene. Også torskeprisene justeres nå opp.

Prisene gjelder for perioden 21. september til 4. oktober og blir slik:

Dynamisk minstepris hyse

 

**20.03 - 20.09

21.09-04.10

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Hyse over 0,8 kg, krokfanget

12,00

15,00

Hyse over 0,8 kg

7,25

11,25

Hyse under 0,8 kg

4,25

7,25

     

Sløyd med hode

   

Hyse over 0,98 kg, krokfanget

9,77

12,21

Hyse over 0,98 kg

5,90

9,16

Hyse under 0,98 kg

3,46

5,90

     

Rund *

   

Hyse over 1,1 kg, krokfanget

8,27

10,41

Hyse over 1,1 kg

4,88

7,74

Hyse 0,9-1,1 kg

2,74

4,88

     
     

Pris rund hyse er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,40 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

Dynamisk minstepris torsk

 

07.09-20.09

21.09-04.10

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Torsk over 6,0 kg

25,75

26,00

Torsk 2,5-6,0 kg

23,75

24,00

Torsk 1,0-2,5 kg

22,50

22,75

Torsk under 1,0 kg

19,75

20,00

     

Rund

   

Torsk over 9,0 kg

17,17

17,33

Torsk 3,7-9,0 kg

15,83

16,00

Torsk 1,5-3,7 kg

15,00

15,17

Torsk under 1,5 kg 

13,17

13,33

     

Levendetorsk

   

Levendetorsk levert samfengt

19,83

20,00

Levendetorsk minst 2 kg

21,83

22,00

Levendetorsk 1-2 kg

14,83

15,00

Levendetorsk under 1 kg

11,33

11,50

Dynamisk minstepris sei

 

07.09-20.09

21.09-04.10

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Sei over 2,3 kg

9,80

9,80

Sei 1,2-2,3 kg

8,80

8,80

Sei under 1,2 kg**

7,15**

7,15**

     

Sløyd med hode

   

Sei over 2,6+kg

8,71

8,71

Sei 1,3-2,6 kg7,97

7,82

7,82

Sei under 1,3 kg**

6,36**

6,36**

     

Rund *

   

Sei over 3,1 kg

6,96

6,96

Sei 1,6-3,1 kg

6,22

6,22

Sei under 1,6 kg**

5,00**

5,00**

     
     

* Pris rund sei er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,35 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

På forsiden nå