×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Prøveboring og seismikkskyting i ly av høstmørket

Et av verdens rikeste matfat er under økende press fra oljeindustrien. Folkeaksjonen krever sikkerhetssone rundt fiske og gytefelt.

Debatt

. Foto: Veronica Ulleland Skotnes

Den som trodde at våre rikeste havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja var så godt som stengt for petroleumsindustrien tok dessverre feil. I disse dager foregår det en intens letevirksomhetvirksomhet helt  på grensen til områdene som betegnes av oljedirektoratet som  Nordland VI. Grenselinjene som er trukket av oljedirektoratet for dette området  har egentlig ingen relevans i forhold til gytefelt, biologisk produksjon og fiskeriaktiviteter og er egentlig ikke relevante i denne sammenhenger.  Planlagt og pågående virksomhet er helt klart innenfor våre rikeste og mest verdifulle havområder.

150 km sørvest  av  Bodø,  80 km sørvest  av Røst  og 70 km nordvest av Træna ligger Trænarevet, kjent for stor kaldtvannkorallforekomster, viktige fiskefelt og gytefelt for flere fiskearter. Selskapet DEA her fått tillatelse til prøveboring etter olje her, og  om få uker er riggen West Hercules på plass for å starte boringen kloss inntil korallrevet. 

 Et utslipp av kjemikalier eller olje fra denne prøveboringen eller framtidig utvinning av olje vil være direkte skadelig for det unike korallrevet. Utslipp vil også føres raskt med strøm og vind inn mot mer kystnære områder i Lofoten og vil kunne gjøre ubotelig skade. Oljefeltutvikling medfører også stadig seismikkaktivitet som er høyst problematisk i slike produktive områder.

På samme tid litt lengere vest i havet utenfor Røst er man i disse  dager i gang med en større seismisk undersøkelse. Dett er også helt på grensen til Nordland VI.  Dette er petroleumsvirksomhet, man leter etter nye oljefelt, og er mer enn klare for å komme i gang med prøveboring i disse områdene også.  Dette er så nært viktige fiskefelt at skadepotensialet for fiskeriene er like stort som om virksomheten var innenfor grensen til Nordland VI . Seismikkskipet Eagle Explorer er på plass, seismikkskytingen er i gang.  Dette er dårlig nytt for framtiden for et rent og oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Lofoten, Vesterålen og Senjaområdet er Norges desidert viktigste havområde for biologisk produksjon, våre viktigste fiskeressurser og våre rike sjøfuglkolonier.

Oljeindustrien utøver et voldsomt press på dette området i disse dager med sin leteaktivitet.  Folkeaksjonen har i ti år kjempet for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefrie. Det har vi klart, men petroleumsaktivitet så nære våre områder gir oss de samme utfordringer som om aktiviteten er innenfor oljedirektoratets linjer.  Derfor må vi opplyse om, protestere mot og hindre at dette får skje. Det gjør vi med samme argumentasjon som bygger på advarsler fra havforskningsinstituttet og fiskeriorganisasjoner.

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja forlanger at petroleumsvirksomhet i nærområdene våre stanser. Det må straks etableres en sikkerhetssone  rundt vårt viktigste matfat, på samme måte som et oljefelt har en sikkerhetssone rundt sine installasjoner.  

Men aller først må regjeringen trekke tilbake tillatelsen som er gitt til DEA for prøveboring på Trænarevet.

På forsiden nå