×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Prosjekter med vidt spenn

FHF har lagt ut en ny oversikt over avsluttede prosjekter med en mengde nyttig informasjon og kunnskap for næringen.

FHF har til enhver tid gående cirka 150 prosjekter. Foto: Erik Jenssen

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har om lag 150 pågående FoU-prosjekter til enhver tid. Informasjon om avsluttede prosjekter legges nå ut en gang i kvartalet og FHF publiserer også en kort beskrivelse av hva som er hovedresultatene fra det enkelte prosjektet, sett i lys av hva som var målsettingen.

Hensikten med denne oversikten er å lette tilgjengeligheten til prosjektene – og ikke minst resultatene – og derved bidra til økt konkret nytte av dem for næringen, skriver FHF i en omtale knyttet til tilgjengeliggjøringen.

Ved å gå til FHFs nettsider, her – finner du oversikt over prosjektene og hovedresultatene derfra.

I oversikten denne gangen finner du blant annet omtale av disse villfiskprosjektene:

- Hvitfisk Fersk og fryst torskefisk

- Utvikling av teknologi for kontinuerlig beregning av stabilitet ombord i kystfiskefartøy

- Kunstig lys for å øke fangsteffektiviteten i teinefiske

- Tilpassing av skånsom sløye- og kappemaskin for havgående flåte

- Uttesting av ny modifisert kongekrabbeteine for et mer selektivt og bærekraftig krabbefiske

- Formidling av kunnskap om saltmodning og holdbarhet på klippfisk

- Pelagisk løft: Pilotlinje for filetering av makrell

På forsiden nå