×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Råfisklaget passerte 12,7 milliarder kroner i 2020

Den samlede verdien av torsk, hyse, sei, skalldyr og annen fangst omsatt i Norges Råfisklag endte på 12.735 millioner. kroner

2020 ble et godt år, til tross for korona. Foto: Erik Jenssen

Dette er knappe 300 millioner kroner ned fra den høyeste omsetningsverdien i fiskesalgslagets historie på 13.031 millioner i 2019. Omsetningen i 2020 var på nivå med den nest høyeste verdien noensinne på 12.748 millioner i 2018.

Det ble omsatt 1,034 millioner tonn fangst gjennom Råfisklaget i 2020. Tilsvarende kvantum var 1,086 millioner i 2019 og 1,162 millioner i 2018. 2020 er det sjuende året på rad med en samlet fangst på over 1 million tonn. 

Det var 6.700 fartøy som sørget for 146.500 enkeltleveranser i Norges Råfisklags område i 2020. Ansvarsområdet strekker seg fra og med Nordmøre til og med Finnmark, og torsk er den aller viktigste enkeltarten. Verdien av torsk utgjorde over 8.000 millioner kroner i 2020, og dette utgjør mer enn 63 prosent av Råfisklagets omsetning.

Denne oversikten viser verdi og andel av total omsetningsverdi for de viktigste artene i Norges Råfisklag i 2020:

Torsk               8.079   mill kr      63,4 %
Hyse                1.089                  8,6 %
Sei                   945                    7,4 %
Reker               747                    5,9 %
Kongekrabbe     392                    3,1 %
Blåkveite           308                   2,4 %
Snøkrabbe         255                   2,0 %     

På grunn av korona-situasjonen blir det i år et digitalt møte over en dag. Møtet kan følges med innlegg og debatter via en link som legges ut på www.rafisklaget.no

På forsiden nå