×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Reagerer på skatteforslag

Senterpartiet reagerer sterkt på forslaget om å innføre grunnrentebeskatning for norsk oppdrettsnæring.

- Dette forslaget er kun egnet til å skape usikkerhet, sier Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Sp og leder i næringskomiteen.

- Dette forslaget er kun egnet til å skape usikkerhet. Mitt råd til regjeringen er å legge bort forslaget om en ny statlig ekstraskatt snarest – og uten noen videre prosess, sier Geir Pollestad, stortingsrepresentant og leder i næringskomiteen i en pressemelding.

Senterpartiet har et klart landsmøtevedtak der man avviser enhver form for nye statlige ekstraskatter på distriktsnæringer.

- Senterpartiet gikk mot at dette offentlige utvalget skulle settes ned. Regjeringen sier de er imot ny statlig ekstraskatt på oppdrett nå, men kjører med full trøkk på å utrede og gjøre klar for at skatten skal innføres. Dette gir ikke næringen den forutsigbarheten som kreves, sier Pollestad. 

- Vi er også kritiske til at det foreslås å flytte inntekter fra kommunene som har oppdrettsnæringen og over til statskassen. Dette passer bra inn i regjeringens profil, men Sp frykter at en slik politikk vil være negativt for kysten, for næringa og for landet, avslutter Pollestad.

På forsiden nå