×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Reduserer seikvotene

Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Fiskeridirektøren har besluttet å redusere maksimalkvotene for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde over 21 meter i fisket etter sei nord for 62°N.

Ny kvoteenhet for maksimalkvote er satt til 6,3794.

Endringen har virkning fra og med mandag 23. juli.  

På forsiden nå