×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Refordeler blåkveitekvoter nord for 62 grader

Fiskeridirektoratet melder at de vil øke kvotene for havfiskeflåten med effekt fra i dag tirsdag.

Blåkveitekvotene økes som et resultat av intern refordeling. Foto: Erik Jenssen/Arkiv

Fiskeridirektøren har besluttet å øke kvotene for konvensjonelle havfiskefartøy og trålere i fisket etter blåkveite nord for 62 grader nord med fem tonn per fartøy. Kvoteøkningen gis som maksimalkvotetillegg.

– Kvoteøkningen er en intern refordeling for å tilrettelegge for at havfiskeflåtens gruppekvote kan utnyttes, heter det i meldingen.

Beslutningen har virkning fra og med i dag tirsdag.

På forsiden nå