×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Regjeringen deler ut 112 millioner til fem grønne fiskefartøyprosjekt

Regjeringen vil ha fart på grønn omstilling i skipsfarten, inkludert fiskeflåten. Nå har Innovasjon Norge godkjent de første 112 millioner til lån og tilskudd til 5 ulike prosjekter.

Den 21 meter lange «Angelsen Senior» fra Ramberg er et utmerket eksempel på det grønne skiftet som regjeringen nå satser enorme beløp på. Eierne av «Angelsen Senior» mottok nærmere tre millioner kroner i tilskudd fra Enova for å bygge den med dieselelektrisk fremdrift. Nå bevilger regjeringen ytterligere koronamidler til fem konkrete prosjekter som mottar 112 millioner kroner i støtte. Foto: Illustrasjon

Som en del av koronatiltakene for å bistå næringslivet har regjeringen laget en kondemneringsordning for skip i nærskipsfart og en låneordning for skip i nærskipsfart og fiskeflåten.

Miljøvennlige investeringer
Ordningene skal stimulere til grønn flåtefornyelse og redusert klimagassutslipp fra skipsfarten. Pengene går blant annet til miljøvennlige investeringer på nybygg av skip, elektrifisering og bruk av energibærere som ammoniakk og LNG.
– Finansiering av skipsprosjekter for lasteskip er utfordrende. Med de nye ordningene ønsker regjeringen at gode miljøprosjekter i lasteflåten kan finansieres, slik at vi bidrar til enda større kutt i klimagassutslippene. Jeg er svært fornøyd med at ordningene nå tas i bruk. Støtten fra Innovasjon Norge er avgjørende for at prosjektene skal realiseres, og jeg håper på enda større etterspørsel etter ordningen, sier næringsminister Ingelin Nybø.

Selfa CNN

Som meldt i Kyst og Fjord i går, ble Selfa Arcitc AS omtalt på nybetskanalen CNN lørdag kveld. Tema var det grønne skiftet i fiskeflåten. Foto: Skjermdump

42 prosent reduksjon i klimagasser
Et av prosjektene som får støtte er Selvåg Senior AS, som planlegger å bygge et nytt stort ringnotfartøy. Fartøyet vil bli en LNG-hybrid med stor batteripakke og mulighet for landstrøm, i tillegg til tekniske løsninger for varme- og kuldegjenvinning for energiproduksjon. Sammenlignet med konvensjonelle fartøy kan dette bidra til en reduksjon i klimagasser med 42%.
– Det er veldig positivt at rederiene i fiskeri og havbruk tar i bruk ny teknologi som gir energieffektivisering og lavere utslipp. Grønne sjøtransportløsninger er viktig for fiskeflåten og rederier i havbruksnæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Odd Emil

Sjømat- og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Om prosjektene:

Selvåg Senior AS – Meløy kommune i Nordland
Som meldt i Kyst og Fjord i dag, planlegger Selvåg Senior AS å bygge et nytt stort ringnotfartøy. Fartøyet vil bli en LNG-hybrid med stor batteripakke og mulighet for landstrøm, i tillegg til tekniske løsninger for varme- og kuldegjenvinning for energiproduksjon. Sammenlignet med konvensjonelle fartøy kan dette bidra til en reduksjon i klimagasser med 42%. Selvåg Senior AS er datterselskap av Sørheim Holding AS. Selskapet har fått 30 millioner i lån.

Bio Feeder AS – Austevoll kommune i Vestland
Bio Feeder AS vil bygge om et nyere brukt fartøy til et kombinert selvlosser- og forfartøy. Ombyggingen vil inkludere batteripakke, installasjon av landstrømsanlegg, elektrisk gravemaskin og rensing av NOx fra eksos. Tiltakene gir etter ombyggingen 27 % reduksjon i CO2-utslippene og 95 % reduksjon av NOx-utslipp. Selskapet har fått 6 millioner i tilskudd og 18 millioner i lån.

Misje Ecobulk AS – Bergen kommune i Vestland
Misje jobber med å utvikle kostnadseffektive og lavutslipps-bulkskip. Rederiet har inngått kontrakt om å bygge tre nye general-cargo hybridskip. De nye skipene vil ha en moderne dieselmotor med NOx rensing, men også tilrettelagt for ammoniakk. I tillegg blir det installert stor batteripakke, landstrømsanlegg, og tekniske løsninger for optimalt energiforbruk. Tiltakene gir 46 % reduksjon i CO2 utslipp sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle fartøy i Misjes flåte. Selskapet har fått 50 millioner i lån.

Aasen Shipping AS – Bømlo kommune i Vestland
Aasen Shipping AS har gjennom sine to datterselskaper, AS Aasen Bulk og Aasen Transport AS, investert i to selvlosserfartøy. De nye skipene vil ha hybrid fremdriftssystem med batteripakke og landstrømsanlegg, samt elektrisk gravemaskin. Sammenlignet med andre skip i rederiets flåte, vil disse skipene ha rundt 40% lavere utslipp av CO2. Selskapet har fått 8 millioner i lån til de to fartøyene.

På forsiden nå