×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Rekeadvarsel fra WWF

WWF-Norge setter sørnorske reker på rødslista.

Verdens Villmarksfond, WWF, mener reker er blitt en delikatesse som hører hjemme på nei-listen. Dårlig rekeforvaltning i Nordsjøen og Skagerrak er årsaken. Reker fra Barentshavet er plassert i den grønne kategorien, noe som innebærer at WWF-Norge mener vi kan spise dem med den beste samvittighet.

I WWF-Norges sjømatguide som lanseres i dag, er reker plassert sammen med truede arter som enkelte haiarter, skate og sverdfisk, skriver Dagsavisen.

- Dumpingen av småreker synes å øke i alle tre land som fisker disse rekene, altså i Norge, Danmark og Sverige. Dessuten kan bifangsten av andre truede bestander enkelte ganger utgjøre hele 30 prosent av fangstene til rekefiskerne, sier fiskerirådgiver Lars Andresen i miljøorganisasjonen.

- I tillegg mener forskere ved Det internasjonale havforskningsrådet at rekebestanden trolig er lavere enn man tidligere har trodd. Anbefalingen deres er at det derfor bør fiskes bare halvparten så mye som i fjor. I det hele tatt mener vi at forvaltningen av reker må bli bedre, sier han.

Andresen sier slett ikke evig nei til reker, men ber folk ligge litt lavt til bedre forvaltning av rekene i Nordsjøen og Skagerrak er på plass.

På forsiden nå