×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Rekenæringen i siget

Rekenæringen er sterk vekst. Den siste måneden har både volum og pris gått rett oppover.

Rekenæringen er inne i en særdeles god stim for tiden. Foto: Henning Flusund

Det ble eksportert 1 100 tonn reker til en verdi av 88 millioner kroner i august rapporterer sjømatrådet. Det er en økning i volum på 34 prosent, mens verdien økte med 15 millioner kroner eller 21 prosent. Hittil i år er det eksportert 9 200 tonn reker til en verdi av 688 millioner kroner. Sverige, Storbritannia og Finland er våre største marked for reker i august. 

- Hver måned i 2019, utenom juli måned, har det vært fisket mer reker enn tilsvarende måneder i 2018. At det har vært fangstet mer har sammenheng med lavere torskekvoter, og de høye prisene (på grunn av redusert global tilførsel) har gitt fiskerne gode incentiver for å fiske etter reker, sier Frank Isaksen, sjefsanalytiker i Norges sjømatråd.

På forsiden nå