Kyst og Fjord

Rekordmange fisketurister til Norge

Norskekysten tiltrekker seg stadig flere fisketurister. Det siste året har bestillingene av sjønære utleiehytter økt med 13 prosent, melder Novasol Norge som er en av aktørene innen fisketurisme..

Aktør innen fisketurisme ser økning i denne aktiviteten.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

– Det er i perioden august-september etterspørselen etter hytter ved sjøen er størst. Og antall fisketursiter som kommer til Norge øker for hvert år, sier Pia Buen Buen, salgs- og markedsansvarlig i Novasol i Norge.

Novasol er Europas største formidler av ferieboliger og har utviklet hyttetilbud spesielt tilpasset turister som er interessert i å fiske. Hyttene ligger nær vannet og er gjerne utstyrt med egnet renseplass og fryser. Som regel finnes det også en båt til disposisjon.

De fleste fisketuristene som kommer til Norge er fra Tyskland.

– 14 prosent flere tyskere har funnet veien til Norge i år enn i fjor. Hele åtte av ti bestillinger i august og september er fra tyskere, sier hun.

Ifølge Buen er tyskerne også de mest lojale turistene. De kommer igjen år etter år.

– Tyskerne har dessuten klare favorittsteder de ønsker å besøke. Hordaland og Sørlandet etterfulgt av Rogaland og Møre og Romsdal står øverst på listen. Nord-Norge representerer en liten del av bestillingene, men er likevel den landsdelen som har hatt den største økningen av tyske turister, sier Buen.

Stadig flere nederlendere kommer til Norge for å fiske.

– Nederlenderne står riktignok bare for en liten del av bestillingene totalt, men økningen er på hele 18 prosent fra i fjor, sier Buen.

Havfiske mest populært

Turistene velger havet framfor innlandsfiske, ifølge bestillingstallene fra Novasol.

– Det har nok mest å gjøre med muligheten for å få mer og relativt stor fisk på kort tid. I havet napper det som regel fort, og det finnes et stort antall fiskearter. Du vet i prinsippet aldri helt sikkert hva du har på kroken før du sveiver inn, noe som gir en spenning i seg selv, sier Kvernmo. Han jobber med utleie av ferieboliger for Novasol og har kunnskap om fisk og fisking.

Dessuten er det svært annerledes fra hva mange opplever i hjemlandet. Norge har en lang kystlinje, dype fjorder og godt med fisk.

– I flere land, for eksempel Tyskland, har de en kort kystlinje. Der trenger man et eget sertifikat for å kunne fiske enten det er innlands eller i sjøen. For å få kortet må man gjennom et omfattende kurs og en eksamen. I Norge trenger man i prinsippet kun en båt og en fiskestang, så kan man sette av sted, sier Kvernmo.

Mange kombinerer ferien med en slags matauk.

– Fra Norge kan utlendinger ta med seg en kvote på 15 kilo filet, som tilsvarer omtrent 30-40 kilo levende fisk. Får de en stor troféfisk, kan de ta med seg den også, men da sier reglene at den må være hel når den fraktes, og det kan jo by på problemer, sier Kvernmo.

Opprettet 09.09.2015 08:04. Sist oppdatert 09.09.2015 08:04

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS