Kyst og Fjord

Renholds-revolusjon

Øksnesfirmaet Plastservice kan ha funnet løsningen på effektiv desinfisering av plastkar.

Å holde plastkarene helt rene har lenge vært en utfordring.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dann-Roger Olsen i selskapet Plastservice har mange års erfaring med reparasjon og vedlikehold av plastkar og annet produksjonsutstyr av plast for fiskeri- og havbruksnæringa. Det er en kjent utfordring at slitte overflater er vanskelige å holde helt rene for bakterier på grunn av alle små sprekker og overflater bakterier kan feste seg i. 

Ifølge Bladet Vesterålen (abonnement) fikk Olsen en idé at oppvarming med mikrobølger kunne være en god metode for å oppnå full desinfisering, og etter noen private tester og undersøkelser fikk han Sintef og Regionalt Forskningsfond Nord med på laget. Nå har de utviklet en prototyp mikrobølgeovn stor nok til å sette inn plastkar, og etter fem minutt «på kok» er bakteriene vekk. Maskinen står hos Nordlaks på Stokmarknes.

– Tester viser at den dreper 99,9 prosent dreping av bakteriene. Det er et veldig høyt tall, så høyt at måleutstyret sliter med å registrere mer enn det. Og den kan brukes på mer enn fiskekasser, blant annet transportbåndene av plast i fabrikken, sier Steffen Ahlquist fra regionalt forskningsfond Nord Ahlquist til Bladet Vesterålen.
99,9 prosent er så langt måleutstyret henger med, og betyr i praksis at man har oppnådd full desinfisering. Ahlquist mener oppfinnelsen betyr en aldri så liten revolusjon for fiskeri- og havbruksnæringa.

 

Dann-Roger Olsen mener metoden er et godt bidrag til å gjøre næringa grønnere.

– Vi desinfiserer 99,9 prosent og forlenger levetida på alt av produksjonshjelpemidler i plast, og vi bruker ikke kjemikalier. Dette er grønn teknologi, sier han til avisa. 

Opprettet 07.11.2018 07:56. Sist oppdatert 07.11.2018 07:57

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS