Kyst og Fjord

Retten avviste millionkrav

Bare smuler gjensto etter at Øst-Finnmark Tingrett hadde behandlet millionkravet fra Sandra Andersen Eira og Jonas Wang hevdet å ha mot sjarkreder John Asle Andersen fra Båtsfjord.

John Asle Andersen sammen med Sandra Andersen Eira og Jonas Wang under vinterfiske på Myre vinteren 2016.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

 

Årsaken til at saken havnet på Øst-Finnmark tingretts bord, er en konflikt rundt Sandra Andersen Eira og Jonas Wangs deltakelse som mannskap på John Asle Andersens båt «Ingrid Alexandra». Kravet fra de to ble behandlet av forliksrådet høsten 2016, der John Asle Andersen ikke møtte frem, og dermed pådro seg en uteblivelsesdom.

Ville ta pant i båten

Fasit ble da at han inkludert renter skyldte Eira 798.000 kroner og Wang 427.000 kroner. Dette ble han kjent med først da Eira og Wang i januar 2017 brukte dommene som tvangsgrunnlag for å ta utleggspant i «Ingrid Alexandra».

John Asle Andersen tok da ut søksmål mot de tidligere mannskapsmedlemmene for å få omstøtt vedtaket fra forliksrådet. Saken ble behandlet av retten i slutten av januar i år, og nå foreligger dommen.

 

Idømt saksomkostninger

Eiras krav handlet om en periode i 2015 da hun mente å ha krav på lønn uten å ha deltatt i fisket. Sammen med Wang la hun i tillegg inn krav om lott for fiskerier de ikke deltok i utover våren og sommeren, etter at arbeidsforholdet om bord ble avsluttet i april 2016.

Det eneste partene var enige om, var at Eira og Wang hadde deltatt i 14 sjøvær under vinterfisket i 2016. Men hvor stor andel av lotten de skulle ha, måtte retten rede ut av. For å gjøre en lang historie kort, så mener Øst-Finnmark Tingrett at Eira har utestående kr. 13.160,- og Wang kr. 12.557,-
På den andre siden slår retten fast at det står så lite igjen av de opprinnelige kravene at saken anses som at John Asle Andersen har vunnet saken i det aller vesentligste, og at motparten må bære omkostningene. Disse utgjør kr. 132.150,-

 

Kan bli anket

Mens John Asle Andersen er glad for dommen, og sier til Kyst og Fjord at han oppfatter den som en full frifinnelse av ham, karakteriserer motparten dommen som urettferdig.

- Jeg mener jo ikke det er en rettferdig dom. Dette er ikke en sak jeg er ferdig med, men jeg vil snakke med advokaten min før jeg avgjør hva som skjer videre. Dette har etter hvert blitt en sak som handler om mer enn penger, sier Sandra Andersen Eira til Kyst og Fjord.

Opprettet 08.03.2018 11:18. Sist oppdatert 08.03.2018 11:18

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS