Kyst og Fjord

Retten avviste millionkrav

Bare smuler gjensto etter at Øst-Finnmark Tingrett hadde behandlet millionkravet fra Sandra Andersen Eira og Jonas Wang hevdet å ha mot sjarkreder John Asle Andersen fra Båtsfjord.

John Asle Andersen sammen med Sandra Andersen Eira og Jonas Wang under vinterfiske på Myre vinteren 2016.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

 

Årsaken til at saken havnet på Øst-Finnmark tingretts bord, er en konflikt rundt Sandra Andersen Eira og Jonas Wangs deltakelse som mannskap på John Asle Andersens båt «Ingrid Alexandra». Kravet fra de to ble behandlet av forliksrådet høsten 2016, der John Asle Andersen ikke møtte frem, og dermed pådro seg en uteblivelsesdom.

Ville ta pant i båten

Fasit ble da at han inkludert renter skyldte Eira 798.000 kroner og Wang 427.000 kroner. Dette ble han kjent med først da Eira og Wang i januar 2017 brukte dommene som tvangsgrunnlag for å ta utleggspant i «Ingrid Alexandra».

John Asle Andersen tok da ut søksmål mot de tidligere mannskapsmedlemmene for å få omstøtt vedtaket fra forliksrådet. Saken ble behandlet av retten i slutten av januar i år, og nå foreligger dommen.

 

Idømt saksomkostninger

Eiras krav handlet om en periode i 2015 da hun mente å ha krav på lønn uten å ha deltatt i fisket. Sammen med Wang la hun i tillegg inn krav om lott for fiskerier de ikke deltok i utover våren og sommeren, etter at arbeidsforholdet om bord ble avsluttet i april 2016.

Det eneste partene var enige om, var at Eira og Wang hadde deltatt i 14 sjøvær under vinterfisket i 2016. Men hvor stor andel av lotten de skulle ha, måtte retten rede ut av. For å gjøre en lang historie kort, så mener Øst-Finnmark Tingrett at Eira har utestående kr. 13.160,- og Wang kr. 12.557,-
På den andre siden slår retten fast at det står så lite igjen av de opprinnelige kravene at saken anses som at John Asle Andersen har vunnet saken i det aller vesentligste, og at motparten må bære omkostningene. Disse utgjør kr. 132.150,-

 

Kan bli anket

Mens John Asle Andersen er glad for dommen, og sier til Kyst og Fjord at han oppfatter den som en full frifinnelse av ham, karakteriserer motparten dommen som urettferdig.

- Jeg mener jo ikke det er en rettferdig dom. Dette er ikke en sak jeg er ferdig med, men jeg vil snakke med advokaten min før jeg avgjør hva som skjer videre. Dette har etter hvert blitt en sak som handler om mer enn penger, sier Sandra Andersen Eira til Kyst og Fjord.

Opprettet 08.03.2018 11:18. Sist oppdatert 08.03.2018 11:18

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS