×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Retter opp torskekvoter

Det er oppdaget en feil i Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N som ble fastsatt 23. desember.

Fiskeridirektoratet retter nå opp feil i reguleringen av fiske etter torsk, sei og hyse i inneværende år.

Det er ikke entydig sammenheng mellom fartøykvoter og kvoteenheter i forskriften for fartøy på og over 11 meter hjemmelslengde, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Fiskeridirektoratet viser til ordningen med kvotefleksibilitet på total- og gruppekvotenivå i torskefiskeriene. Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå, pleier myndighetene å ta høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse foregående år. Denne praksisen innebærer at alle fartøygrupper, bortsett fra åpen gruppe, tildeles 90 % av kvotegrunnlaget på fartøynivå. Når fangststatistikken ansees som komplett ca. 1. februar, tildeles fartøyene 100 % av kvotegrunnlaget.

Fartøy i lukket gruppe på og over 11 meter hjemmelslengde er tildelt 90 % av kvotegrunnlaget i § 16 i tabellen som viser fartøykvoter:

 

Hjemmelslengde

Kvotefaktor

Fartøykvoter

 

11–11,9 m

          3,1937

56,11

 

12–12,9 m

          3,7886

66,57

 

13–13,9 m

          4,5923

80,69

 

14–14,9 m

          5,2289

91,87

 

15–15,9 m

          6,5203

116,87

 

16–16,9 m

          7,2581

130,10

 

17–17,9 m

          8,0072

143,52

 

18–18,9 m

          8,8442

158,52

 

19–19,9 m

          9,5932

171,95

 

20–20,9 m

        10,2540

183,79

 

21–21,9 m

          9,9320

178,01

 

22–22,9 m

        10,3668

185,80

 

23–23,9 m

        10,7792

193,19

 

24–24,9 m

        11,1916

200,58

 

25–25,9 m

        11,5260

206,58

 

26–26,9 m

        11,9608

214,37

 

27–27,9 m

        12,2840

220,16

 

De samme fartøyene er tildelt 100 % av kvotegrunnlaget i tabellen som viser kvoteenheter i § 16:

Hjemmelslengde

Største lengde

Kvoteenhet (fartøykvote)

11–14,9 m

Alle lengder

19,5222

15–20,9 m

Alle lengder

19,9157

21–27,9 m

Alle lengder

19,9139

           

Fiskeridirektoratet har besluttet å rette opp denne feilen i forskriften slik at fartøy også tildeles 100 % av kvotegrunnlaget i tabellen som viser fartøykvoter. Dette innebærer at ingen fartøy opplever å få lavere kvote som følge av feilen i forskriften. De berørte fartøygruppene kan derimot ikke påregne å få noe påslag i kvoten når arbeidet med å beregne kvoteoverføringer på gruppe- og totalkvotenivå ferdigstilles om noen uker. I Fiskeridirektoratets kvoteregister ligger 100 % av kvotegrunnlaget for fartøy på eller over 11 meter hjemmelslengde allerede inne.

Den midlertidige ordningen med kvoteoverføringer på fartøynivå fra 2020 til 2021 blir ikke påvirket av dette.

På forsiden nå