×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Retter søkelyset mot pukkellaks

Hvor tallrik kan pukkellaksen bli og hvor stor skade kan den gjøre? Det belyser Miljødirektoratet og Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i en ny risikovurdering som presenteres neste uke.

Denne pukkellaksen ble fanget i Altaelva i Finnmark. Foto: Eva B. Thorstad

Pukkellaks har de siste årene dukket opp i store antall i en rekke norske vassdrag. 

Nå ønsker Miljødirektoratet og Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)  å fokusere på  konsekvenser kan den få for vår naturlig forekommende villaks, for oppdrettsnæringen og for smittespredning. 

Under et seminar 15. januar der risikovurderingen presenteres, vil man også se på hvilken rolle spiller klimaendringene for utviklingen?

Halvparten av lakseelvene

De siste årene har Miljødirektoratet fått mange meldinger om pukkellaks i norske lakseelver. Pukkellaksen er en laksefisk som naturlig hører hjemme i Stillehavet, men har etter utsettinger nord i Russland også funnet veien til norske vassdrag for å gyte.

I 2017 ble det fanget pukkellaks i mer enn halvparten av de lakseførende elvene i Norge, og i 2019 er også rapportene mange. 

Tap av naturmangfold
I følge Naturpanelet er spredning av slike fremmede arter en av de viktigste årsakene til tap av naturmangfold globalt.

For å få best mulig grunnlag for å vurdere tiltak mot spredningen, har Miljødirektoratet og Mattilsynet derfor bedt Vitenskapskomiteen for mat og miljø lage en risikovurdering av pukkellaks.

På forsiden nå