×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Roger reagerer, Kjell beklager

Fiskarlaget nord vil ha seg frabedt at det skapes inntrykk av at de ikke har orden i sysakene.

Formann i Fiskarlaget nord, Roger Hansen fastholder at de ikke har blitt orientert slik de burde om landsstyrets snuoperasjon i organisasjonssaken.  Foto: Arkiv

Leder i Fiskarlaget nord, Roger Hansen mener fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen opptrådte uetterrettelig da han i går avfeide kritikken om kommunikasjon rundt landsstyrets vedtak om å avslutte sonderingene om organisasjonsprosessen.

Les også: Avviser dårlig kommunikasjon  

Ombestemte seg 
I går omtalte Kyst og Fjord frustrasjon i Fiskarlaget Nord over at de først nå har blitt klar over at landsstyret i Norges Fiskarlag har vedtatt å legge vekk sonderingene om mulighetene for en ny organisasjonsprosess frem mot landsmøtet til høsten. 

Som kjent fattet Fiskarlaget Nord i september et vedtak om å melde laget ut av sammenslutningen Norges Fiskarlag. I etterkant av dette møtet fattet landsstyret i Norges Fiskarlag vedtak om å undersøke grunnlaget for en eventuell ny organisasjonsprosess. Men en drøy måned senere, i slutten av november, fattet landsstyret et nytt vedtak som legger disse sonderingene på is.

Overraskelse 
Dette vedtaket fikk ikke noen i Fiskarlaget Nord med seg. Heller ikke etter at Fiskarlaget Nord og Norges Fiskarlag møttes til et dialogmøte i etterkant av utmeldingen, oppfattet noen i nord at prosessen egentlig var over.

Overfor Kyst og Fjord stilte Roger Hansen seg i går svært undrende til Norges Fiskarlags opptreden i saken, og lurte på hvorfor i all verden man ønsket å avholde et møte om fremtiden all den tid Norges Fiskarlag hadde besluttet å legge prosessen til side?

Les også: Visste ikke at Norges fiskarlag hadde droppet organisasjonssaken 

Avviste kritikken 
Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen avviste i går overfor Kyst og Fjord at de hadde kommunisert dårlig, og slo fast at det selvsagt sendes ut protokoll etter møtene.

- Det burde de ha med seg. Så det Roger her sier får stå for hans regning, sa Ingebrigtsen til Kyst og Fjord.

 Les også: Avviser dårlig kommunikasjon  

- Lite etterrettelig
I dag er Roger Hansen forbannet.

- Jeg påstår at Kjell er lite etterrettelig med tanke på hvorvidt protokollene er sendt ut eller ikke. Vi blir jo fremstilt som at vi ikke følger med, eller henger med i svingene. Han setter nord i et dårlig lys, og det er sterkt beklagelig av ham som leder. Folk ringer meg og spør hva vi holder på med, om vi bare driver og snubler inn og ut av møter og ikke forbereder oss. Tilfellet er absolutt det motsatte, dette har vi arbeidet svært seriøst med. Og saken er at vi ikke hadde mottatt noen varsling om landsstyrets vedtak, sier Hansen.

Elektronisk styreportal 
Fiskarlaget tok i høst i bruk en ny løsning for arbeidet i landsstyret, en såkalt styreportal. Denne løsningen har alle medlemslagene tilgang til, og her blir både saksforberedelser, innkallinger og til slutt også protokoller lagt ut.

Men fra Fiskarlaget Nords side har man ikke oppfattet at dette systemet skal erstatte tidligere rutiner for orientering om landsstyrets vedtak.

Hansen forteller til Kyst og Fjord at administrasjonen i Fiskarlaget Nord nå har grindgått innholdet i emailboksen, og der finner protokollen for andre saker fra landsstyremøtet som ble holdt 26. november.

- Men når det gjelder akkurat denne saken er det ikke sendt ut informasjon om hva landsstyret har vedtatt om organisasjonssaken. Sånn kan man ikke holde på. Informasjon er ledelsens ansvar, det er de som har ansvaret for at de som er med på prosesser og vedtak er informert om det de er med på, sier Hansen.

Vedgår glipp 
Generalsekretær i Norges fiskarlag, Otto Gregussen vedgår at informasjonsrutinene ikke har vært som de skulle.

- Vi har gått over til et system som heter admincontrol, og så har vi antagelig ikke har vært god nok til å si til alle som har rettigheter til å lese dokumenter, at de skal gå inn der og lese dem. Systemet er innført for å lette arbeidet med blant annet signering av protokoller, ting går elektronisk i dag.

- At vi ikke har informert godt nok om rutinene skal jeg ta på meg.

- Så da kan det hende at noen i nord har gått rundt i god tro og ikke visst at det var opp til dem å sjekke selv?
- Vi burde fortalt på en tydeligere måte at der kommer også protokollene, sier Gregussen.
Generalsekretæren legger til at han akkurat på dette tidspunktet ikke var til stede i lederjobben fordi han hadde trådt til side i forbindelse med gjennomgangen av saken der en tillitsmann er anklaget for å ha drevet seksuell trakassering overfor en ansatt i administrasjonen.  

kjell og otto

Kjell Ingebrigtsen og Otto Gregussen erkjenner at kommunikasjonen ikke foregikk som den skulle. (Foto: Arkiv)

- Roger har rett 
Leder Kjell Ingebrigtsen beklager måten han uttalte seg på i går.

- Roger har rett, han har ikke fått tilgang til protokollen til denne saken. Og det beklager jeg. Jeg følte meg i går trygg på at dette var oppe og gikk, men det Roger sa i går var rett. De hadde ikke fått protokollen. Da ble det feil av meg å si at vi hadde sendt ut protokoll.  

- Vi har lagt om systemet hos oss i forhold til det vi hadde tidligere. Man skal nå logge seg inn på en portal for å hente ut sakene der. Det har vært en svikt i systemet. Jeg trodde dette var oppe og gå, men det var det dessverre ikke.

- Vi har hatt en dialog med Fiskarlaget nord om dette, og føler at vi nå har retta det opp slik at dette skal virke fremover. En slik situasjon skal vi ikke ha for ettertida, sier Kjell Ingebrigtsen.

Når det så gjelder det viktigste spørsmålet, nemlig om det ble sagt og gjort noe i møtet den 18. desember som gir grunnlag for en felles fremtid, ønsker Ingebrigtsen å avvente litt med å kommentere.

- Først skal jeg informere landsstyret i møtet vi har nå den 25. januar, og så får vi se hva vi gjør videre.

På forsiden nå