×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Rolf Guttorm ny nestleder

Rolf Guttorm Kristoffersen (52) er ny nestleder i mektige Råfisklaget. I går avholdt laget årsmøte – digitalt.

Ny nestleder: Rolf Guttorm Kristoffersen fra Myre. Foto: Erik Jenssen

- Norges Råfisklags 82. ordinære årsmøte ble i år som følge av covid-19 epidemien for første gang gjennomført digitalt. Sakslista besto av et minimum av saker – kun de sakene som vedtektene forplikter behandling av, skriver laget i en pressemelding.

Minimalistisk
Råfisklagets tradisjonelle årsmøter går vanligvis over to dager i Tromsø, med kulturelle innslag, innflytelsesrike gjester, politiske debatter og storslåtte årsmøtemiddager. Kontrasten til årets møte kunne knapt vært større:

- Saksliste med forslag til vedtak ble utsendt til representantene med svarfrist. Det digitale årsmøtet ble fastsatt til 28. mai 2020, men da det ikke kom innvendinger eller merknader fra representantene, ble derfor alle sakene registrert som enstemmig vedtatt, skriver laget i pressemeldinga.  

Råfisklaget gikk med nesten 165 millioner kroner i overskudd i fjor, utløst for en stor del ved salg av eiendommer sentralt i Tromsø.

Ny nestleder
Johnny Caspersen fra Tromsø og representant fra Fiskebåt ble gjenvalgt som styremedlem og styreleder. Rolf Guttorm Kristoffersen fra Myre og representant fra Nordland Fylkes Fiskarlag ble valgt som nytt styremedlem og som ny nestleder i styret. - Jimmy Tøllefsen fra Husøy og representant fra Fiskarlaget Nord ble gjenvalgt som styremedlem. Arnstein Næss fra Smøla og representant fra Møre og Romsdal Fiskarlag ble valgt som nytt styremedlem.

Hele styret
Det komplette styret for Råfisklaget fra 28. mai 2020 ser dermed slik ut:

- Johnny Caspersen, styreleder, Tromsø (Fiskebåt),  Rolf Guttorm Kristoffersen, nestleder, Myre (Nordland Fylkes Fiskarlag), Hans Petter Rasmussen, Rypefjord (Fiskarlaget Nord), Jimmy Tøllefsen, Husøy (Fiskarlaget Nord), Holger Pedersen, Henningsvær (Nordland Fylkes Fiskarlag), Egil Berge, Mausund (Fiskarlaget Midt-Norge), Arnstein Næss, Smøla (Møre og Romsdal Fiskarlag), Paul O. Jensen, Kvaløya (Norges Kystfiskarlag), Kjell-Otto Knoph, Rypefjord (Norsk Sjømannsforbund), Einar Mortensen, fra Tromsø (ansattes representant).

På forsiden nå